Pressmeddelande -

PMI sjönk till 61,3– likväl är aktiviteten i svensk industri hög

* PMI sjönk till 61,3 i november, jämfört med 61,8 i oktober. Expansionen i industrisektorn fortsätter även om den dämpats jämfört med september och oktober. PMI har nu legat över 60-strecket under hela 2010.

* Orderingången, som har den största vikten i det totala PMI, föll tillbaka med 2,6 indexenheter. Det var i synnerhet exportorderingången som sjönk, men även hemmamarknaden bidrog till nedgången.

* Delindex för produktionen steg i november, efter att ha minskat under oktober. Även företagens leveranstider ökade. Aktiviteten i svensk tillverkningsindustri är alltjämt stark. Detta återspeglas också av att sysselsättningen i industrin fortsatte att öka. Indexet för företagens planerade produktion visade en liten uppgång från redan höga nivåer.

* Rå- och insatsvaruprisindexet steg med 4,4 indexenheter, vilket betyder att allt fler företag möter stigande priser. En starkare omvärldskonjunktur, som leder till högre globala råvarupriser, kan ha bidragit till denna utveckling.

Nästa publicering: Måndagen den 3 januari 2011

För ytterligare information:

Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 3341
magnus.alvesson@swedbank.se
Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • pmi
  • industrisektorn
  • swedbank
  • delindex
  • rå- och insatsvaruprisindex

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07