Pressmeddelande -

PMI steg till 64,0 i april – allt starkare industrikonjunktur när orderläget förbättras

•PMI totalt steg med 2,9 indexenheter till 64,0 i april jämfört med mars. Det innebär att återhämtningen i svensk industri tog ytterligare fart och PMI har nu nått den högsta indexnivån sedan 2006.

•Samtliga fem delindex i PMI ökade i april, vilket tyder på en bred uppgång i industrikonjunkturen. Orderingången svarade för det största positiva tillväxtbidraget till att PMI steg. Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft fortsatte att förbättras för tredje månaden i rad steg leverantörernas leveranstider.

•Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret är mer expansiva i april jämfört med i mars och indexet steg till 77,5. Företagens uppreviderade produktionsplaner signalerar en fortsatt återhämtning i svensk industri.

•Stigande globala råvarupriser bidrog till att indexet för leverantörernas råvaru- och insatsvarupriser steg kraftigt i april och indexet nådde 75,6 jämfört med 65,7 i mars. Det innebär att indexet är tillbaka till de nivåer som rådde under halvårsskiftet 2008.


Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 juni 2010.


För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 1478, ek.sekr@swedbank.se
Sebastian Bergfelt, Silf, tfn: 073-944 6450, professionals@silf.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • pmi

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07