Pressmeddelande -

PMI – tjänster föll till 54,0 i juni

Konjunkturdämpning i tjänsteföretagen när orderingången bromsar in.

  • Totalindexet för inköpsindexet för tjänster (PMI – tjänster) sjönk till 54,0 i juni jämfört med 56,9 i maj. Indexet befinner sig dock alltjämt i tillväxtzonen men utfallet för årets andra kvartal visar dock på en tydlig nedväxling i konjunkturen för den privata tjänstesektorn.

  • Orderingången är den delkomponent i PMI – tjänster som svarade för den största nedgången mellan maj och juni och hamnade för första gången på två år utanför tillväxtzonen. Sysselsättning och leverantörernas leveranstider bidrog också till att PMI – tjänster sjönk medan indexet för affärsvolymen steg.

  • Tjänsteföretagens affärsplaner för det närmaste halvåret har justerats ned, men befinner sig fortfarande i tillväxtzonens övre del. Det tyder också på att företagen har en positiv syn om konjunkturen trots avmattningen de senaste månaderna.

  • Prisindex för leverantörernas insatsvarupriser föll i juni med 2,1 indexenheter till 58,4 från 60,5 i maj. En dämpning av konjunkturutvecklingen, samt en avmattning av globala insatsvarupriser, bidrar sannolikt till ett avtagande kostnadstryck för svenska tjänsteföretag.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank,
tfn 08-5859 7730, jorgen.kennemar@swedbank.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • pmi
  • swedbank
  • tjänsteföretag
  • konjunkturdämpning

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07