Pressmeddelande -

PMI – tjänster steg till 64,1 i november

Fler nyanställningar i tjänsteföretagen när konjunkturen stärks

* Swedbanks och Silf:s första publicering av inköpschefsindex för tjänster visar på en stärkt konjunktur i tjänsteföretagen. Totalindexet för inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) steg till 64,1 i november jämfört med 63,7 i oktober. Av indexets fyra delindexar (affärsvolym, orderingång, leverantörernas leveranstider och sysselsättning) var det endast leveranstiderna som sjönk under den senaste månaden.

* Index för orderingången ökade för andra månaden i rad samtidigt som allt fler företag i tjänstesektorn uppvisar växande orderstockar, vilket är en ytterligare bekräftelse på ett fördelaktigt efterfrågeläge i svensk ekonomi. Även om leveranstiderna steg i en långsammare takt i november är efterfrågetrycket i den privata tjänstesektorn alltjämt högt.

* Den planerade affärsvolymen för de närmaste sex månaderna har reviderats upp i november. Att indexet steg till 77,9 från 76,5 i oktober tyder på att de privata tjänsteföretagen har en ljus syn om den kommande konjunkturutvecklingen.

* Tjänsteföretagens bedömning om leverantörernas rå- och insatsvarupriser är uppåtriktad, och indexet ökade till 65,5 i november jämfört med 59,9 i oktober. Stigande globala råvarupriser och en uppåtgående konjunktur bidrar till att allt fler företag anger stigande priser.

Nästa publicering: onsdagen den 5 januari 2011.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 7730
jorgen.kennemar@swedbank.se
Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • nyanställning
  • tjänsteföretag
  • konjunktur
  • swedbank
  • index

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07