Pressmeddelande -

Småföretagsbarometern hösten 2004: Konjunkturen har vänt för småföretagen

För första gången sedan år 2000 pekar konjunkturen uppåt bland landets småföretag. Det visar höstens Småföretagsbarometer, publicerad den 25 november. Det är framförallt en starkare orderingång som bidrar till den högre tillväxten. Den inledda konjunkturuppgången förväntas fortsätta under 2005. Elektronikindustrin och företag verksamma inom uppdragsverksamhet uppvisar den starkaste aktiviteten och har även de mest optimistiska expansionsplanerna bland landets småföretagare. – Det har varit tuffa tider för många företagare. Därför är det glädjande med en uppåtgående konjunktur och en ökad optimism bland småföretagarna. Den ökade framtidstron är också något vi noterar i vår dagliga kundkontakt och det är stimulerande för oss som affärspartner till drygt 240 000 företagskunder, säger Jan Lidén, VD och koncernchef på FöreningsSparbanken. Förstärkningen i småföretagskonjunkturen och den optimism som finns inför 2005 ökar förutsättningarna för att företagen ska våga nyanställa igen. Nu är det dubbelt så många företag som tror att de ska öka antalet anställda jämfört med dem som planerar att minska personalstyrkan. Men en svag lönsamhet och ett lågt kapacitetsutnyttjande bidrar till att två av tre företag räknar med att bibehålla nuvarande personalstyrka. Arbetsrättsliga regler eller svårigheter att finna lämplig arbetskraft upplevs som ett fortsatt stort hinder bland de expansiva företagen. – Idag är det bara i de mindre företagen som jobben ökar. Men för att regeringen ska nå sina sysselsättningsmål måste det till kraftiga åtgärder. Medfinansieringen av sjukpenningen, fortsatt höga skatter och ett krångligt regelverk hämmar expansionsviljan i småföretagen, säger Gunvor Engström, VD på Företagarna. Ta del av hela Småföretagsbarometern på http://www.foretagarna.se och http://www.foreningssparbanken.se För ytterligare information eller frågor, kontakta: Jörgen Kennemar FöreningsSparbanken, Tfn: 08-58 59 14 78, Cecilia Wassaether, presschef, Företagarna, Tfn: 070-492 21 21 Johan Kreicbergs, chefekonom, Företagarna, Tfn: 0706-983944 Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan FöreningsSparbanken och Företagarna. Undersökningen omfattar 4 000 företag med 1- 49 anställda och 500 soloföretag. Intervjuerna har genomförts av Research International (fd Sifo).

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07