Pressmeddelande -

Småföretagsbarometern hösten 2008: Lågkonjunkturen för småföretag fördjupas

Höstens Småföretagsbarometer visar på en kraftig konjunkturdämpning jämfört med i våras. Den samlade konjunkturindikatorn - som är en summering av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning - sjönk till 82 från 115 i våras. Omsvängningen i konjunkturläget avspeglas tydligast i företagens orderingång. Och värre kan det bli enligt småföretagarna själva.

- Konjunkturen för småföretag har blivit väsentligt svagare sedan i våras. Det gäller i stort sett samtliga branscher, säger Jörgen Kennemar ekonom på Swedbank.

Om ett år förväntas konjunkturindikatorn ha fallit till 33, vilket är de lägsta förväntningarna sedan lågkonjunkturåren 1992-1993. På sikt räknar företagen med att minska antalet nyanställningar, vilket är en negativ signal för den svenska arbetsmarknaden.

Lönsamheten har försvagats och förväntas sjunka ytterligare under de kommande 12 månaderna. Förutom en sämre konjunktur pressas lönsamheten av att färre företag planerar att höja försäljningspriserna.

Bristen på arbetskraft har dämpats men är fortfarande det största hindret för tillväxt, enligt vart femte företag. Konjunkturnedgången har lett till att svag efterfrågan upplevs som ett större hinder för expansion jämfört med i våras.

Två tredjedelar av småföretagen anser att de påverkas av den globala finanskrisen. Närmare 40 procent av företagen bedömer att orderingången har försämrats på grund av den finansiella krisen. En sjättedel av företagen upplever att de har fått högre kostnader för sina lån medan 14 procent anger skärpta kreditvillkor. Vart fjärde bolag uppger att investeringarna kan senareläggas.

Ta del av hela småföretagsbarometern på: www.swedbank.se/smaforetagsbarometern

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna. Undersökningen omfattar 4 630 företag i Sverige med 1- 49 anställda. Intervjuerna är genomförda av Sifo Research International.


För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank, tfn: 08-585 914 78
Sara Arborén, pressinformatör, Swedbank, tfn: 076-118 07 95

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07