Pressmeddelande -

Swedbank deltar i stabilitetsplanen


Swedbank har fattat beslut om att ansöka om att delta i garantiprogrammet inom regeringens stabilitetsplan för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet. En sådan ansökan kommer därför att skickas inom kort.


För ytterligare information:
Thomas Backteman, chef Kommunikation och IR, Swedbank, tfn: 08-585 935 09
Johannes Rudbeck, chef Investor relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07