Pressmeddelande -

Swedbank emitterar senior obligation med statsgaranti för första gången

Swedbank har idag emitterad en treårig senior obligation med fast ränta under det svenska garantiprogrammet. Upplåningsvolymen är EUR 2 000 miljoner, obligationen är noterad i Euro. Räntan har fastlagts till 3,625 %, vilket motsvarar ca 35 räntepunkter över mid swap (EUR).

Transaktionen är prissatt något högre än obligationer under den brittiska statsgarantin. Skillnaden reflekterar CDS spreaden mellan länderna. Prisnivån, inklusive avgiften till den svenska staten på 83 räntepunkter, är väsentligt under den indikativa nivån för en ogaranterad obligation.

- Transaktionen har varit framgångsrik och intresset från investerare har varit stort. Vi har inte sett någon svensk bank emittera en publik senior obligation på den internationella marknaden sedan mitten av september. I dagsläget är det mycket svårt att göra denna typ av upplåning utan statlig garanti, säger Mikael Edler Treasurychef på Swedbank.


För ytterligare information:
Mikael Edler, chef Treasury, Swedbank, tfn: 070-341 73 90
Thomas Backteman, chef press- och investerar relationer, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07