Pressmeddelande -

Swedbank Markets förstärker inom Ränte- och Valutahandeln

Swedbank Markets, FöreningsSparbankens investmentbank, förstärker området Ränte & Valutahandel genom ett flertal rekryteringar. Detta är ett led i Swedbank Markets satsning inom företags- och utlandsaffären och befäster bankens långsiktiga åtagande i ränte- och valutamarknaden. De rekryteringar som genomförts är. • Micael Johansson, ansvarig för valutaoptioner. Johansson kommer närmast från Danske Bank i Köpenhamn där han arbetat som senior optionshandlare. • Håkan Borgedahl, ansvarig för ränteoptioner. Borgedahl kommer närmast från Levi Strauss i Bryssel där han arbetat inom treasury-funktionen • Johan Carle, ansvarig för ränteswappar. Carle kommer närmast från SEB där han arbetet som senior räntederivathandlare. • Anders Wallin, institutionell kundhandel för räntederivat. Wallin kommer närmast från Scania där han arbetet inom treasury-funktionen. •Jan Klaar, institutionell kundhandel för obligationer. Klaar kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han arbetat som senior förvaltare. För ytterligare information: Tomas Hedberg, Chef Ränte & Valutahandeln, Swedbank Markets, tfn: 08-700 99 75 FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07