Pressmeddelande -

Swedbank och Dina Försäkringar inleder samarbete

Swedbank och Dina Försäkringar har knutit ett samarbetsavtal kring banktjänster och sakförsäkringsprodukter riktat till jord- och skogsbrukare. Samarbetet innebär att Swedbanks kunder enkelt får tillgång till Dina Försäkringars försäkringsprodukter och att Dina Försäkringars kunder erbjuds Swedbanks banktjänster. – Samarbetet med Dina Försäkringar innebär att vi nu kan erbjuda våra många lantbrukskunder ett komplett utbud av sakförsäkringar för till exempel skog, gröda och djur till konkurrenskraftiga priser. Vi ser fram mot ett intressant samarbete som blir till nytta för våra kunder, säger Kjell Hedman, chef för Svensk Bankrörelse i Swedbank. – Vi kommer nu på ett ännu bättre sätt kunna möta våra lantbrukskunders behov när det gäller finansieringar, placeringar, betalningstjänster och mycket mera. Samtidigt bidrar vi till att förstärka konkurrensen inom lantbruksmarknaden vilket gynnar alla lantbrukare i hela landet, säger Bibi Sandberg, VD på Dina Försäkringar. Swedbank och Dina Försäkringar har båda en lång tradition inom bank- och försäkringsmarknaden. Swedbank har sina rötter i Föreningsbanken och sparbankerna, Dina Försäkringar har sina rötter i de gamla sockenbolagen. Swedbank finns över hela landet liksom Dina Försäkringar som representeras av gruppens 50-tal lokala försäkringsbolag. I vissa områden sker även samarbete mellan sparbankerna och Dina Försäkringar. Den lokala närvaron borgar för trygga val och personlig service där kunden erbjuds en genomgång av sin ekonomi och sina sakförsäkringar med syfte att hitta de bästa lösningarna. Mer information finns även på www.swedbank.se/lantbruk samt www.dina.se/media. För ytterligare information: Hans Wennberg, lantbruksansvarig, Swedbank 070-518 78 08 Börje Larsson, marknadsansvarig, Dina Försäkringar 08 – 506 615 29, 070-280 70 02

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07