Pressmeddelande -

Swedbank och Folksam inleder samarbete inom kapitalförvaltning, sak- och grupplivförsäkring

Swedbank och Folksam har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete. Samarbetet avser fyra huvudområden: sakförsäkringar, kapitalförvaltning, administration av fondförsäkring samt återförsäkring av grupplivförsäkring och tillhandahållande av individuella riskförsäkringsprodukter. – Vi får förtroendet att förvalta ett pensionskapital om cirka 170 miljarder kronor och stärker därmed vår position som en av Nordens ledande kapitalförvaltare med ett totalt förvaltat kapital om cirka 635 miljarder kronor. Genom samarbetet står vi dessutom bättre rustade att svara mot en ökande efterfrågan inom sakförsäkringar hos våra kunder. Totalt sett är detta ett affärsmässigt bra steg i vår strävan att ständigt förbättra vårt kunderbjudande, säger Jan Lidén, VD och koncernchef i Swedbank. Avsiktsförklaringen innehåller följande: •Folksam överför sin kapitalförvaltning av räntebärande värdepapper och aktier till Swedbank Robur. Förvaltningsuppdraget omfattar ca 142 miljarder kronor. Beräknas börja under våren 2007. •Swedbank Robur förvärvar Folksam Fond AB med ett förvaltat kapital om ca 27 miljarder kronor. Köpeskillingen uppgår till 450 miljoner kronor och ger upphov till en goodwill om cirka 400 miljoner kronor. Förvärvet beräknas vara genomfört i början av 2008. •Folksam startar ett nytt bolag som ska leverera sakförsäkringar till Swedbank. Sakförsäkringarna ingår i Swedbanks produktutbud och säljs genom befintliga distributionskanaler under Swedbanks varumärke. Beräknas vara genomfört i början av 2008. •Swedbank och Folksam startar ett gemensamt bolag med uppgift att administrera Swedbanks kapital- och pensionsförsäkringar. Beräknas starta under våren 2007. •Swedbank återförsäkrar sin grupplivaffär hos Folksam, som även kommer att tillhandahålla individuella riskförsäkringsprodukter. Beräknas vara genomfört i början av 2008. Lenner & Partners Corporate Finance har varit finansiell rådgivare åt Swedbank. Samarbetet förutsätter myndighetsgodkännande. För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef, Swedbank, tfn: 08-585 922 27 Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95 Swedbank är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,9 miljoner privatkunder och 459 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige och ytterligare drygt 290 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2006 uppgick balansomslutningen till 1 400 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 17 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Ämnen

  • Partnerskap, samarbeten

Presskontakt

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07