Pressmeddelande -

Swedbank utser Michael Wolf till ny VD och koncernchef

Till ny VD och koncernchef har utsetts Michael Wolf, idag VD i Intrum Justitia. Han kommer att tillträda senast i samband med Swedbanks årsstämma den 24 april 2009.

"Michael Wolf har tretton års erfarenhet från bank och åtta år inom försäkringsbolag. Styrelsen har sökt en VD med bred kunskap och erfarenhet från kapitalmarknaden som har dokumenterat starkt ledarskap. Han har under sin tid på SEB, Skandia och nu senast Intrum Justitia visat förmåga att på ett framgångsrikt sätt få medarbetare att samverka och prestera", säger Swedbanks ordförande, Carl Eric Stålberg.

"Detta är ett av de finaste jobb man kan tänka sig i det svenska näringslivet. Jag känner en stark samhörighet och känsla för Swedbank som, med utgångspunkt i sin starka förankring i det svenska samhället, vågat språnget till de nya demokratierna och ekonomierna på andra sidan Östersjön för att bygga motsvarande position där", säger Michael Wolf i en kommentar.

En presskonferens på svenska kommer att hållas idag klockan 10:00 CET på Swedbanks huvudkontor i Stockholm, Brunkebergstorg 8. Presskonferensen kan även följas via webben. Vid presskonferensen medverkar Swedbanks ordförande Carl Eric Stålberg, tillträdande vd och koncernchef Michael Wolf samt avgående VD Jan Lidén.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Eric Stålberg, Styrelsens ordförande, Swedbank, tfn: 08-585 912 96
Thomas Backteman, Chef Kommunikation och IR, Swedbank tfn: 08-585 935 09
Anna Sundblad, Presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07