Pressmeddelande -

Valberedning inför årsstämman 2009

Swedbanks årsstämma kommer att hållas fredagen den 24 april 2009 i Stockholm.

Valberedningen består av följande personer:

Torgny Wännström, representant för AFA Försäkring
Hans Laufeld, representant för Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag och Sparbanksstiftelser
Lennart Ohlstenius, representant för Sparbanker och Sparbankernas Riksförbund
Peder Hasslev, representant för AMF Pension och AMF Pension Fondförvaltning AB
Carl Eric Stålberg, styrelseordförande Swedbank AB

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till stämmoordförande, ordförande, övriga ledamöter i styrelsen samt styrelse- och revisionsarvode och förslag till principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen skall göra detta skriftligen senast den 23 januari 2009 under följande adress:
Valberedningen
c/o Swedbank AB
Valberedningens sekreterare, H12
105 34 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens hemsida i samband därmed.


För ytterligare information:
Carl Eric Stålberg, styrelseordförande, Swedbank, tfn 08-585 912 96
Cecilia Hernqvist, valberedningens sekreterare, tfn 08-585 913 23

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07