Pressmeddelande -

Vinnare av Årets Friendsprestation utsedda på Skansen

Under ett stort evenemang på Skansen den 6 maj delades stipendier ut till skolor som gjort ett särskilt bra arbete i att engagera och inspirera lärare och elever i kampen mot mobbning. Tre skolor belönas för Årets Friendsprestation, och får därmed 25 000 kr vardera för sina insatser.

Vinnare av Årets Friendsprestation 2010 är:
Kategori åk F-6: Gullviksskolan, Malmö
Kategori åk 7-9: Kastalskolan, Brunflo
Kategori Gymnasiet: John Bauer Gymnasiet, Värnamo

Det är för sjätte året i rad som Friends och Swedbank tillsammans delar ut stipendier till tre skolor i landet. Friendsdagen anordnas för att kompisstödjarna och skolpersonal ska få möjlighet att träffa andra engagerade och inspireras i sitt arbete mot mobbning.

– Genom detta års stipendieutdelning vill vi att fler får upp ögonen för betydelsen att alla involveras i arbetet mot mobbning. Årets tre vinnare har det gemensamt att de jobbar aktivt med något som vi vet är en nyckel för att stoppa mobbning, nämligen samverkan mellan vuxna och elever. Att få uppmärksamma dessa tre skolor hoppas vi kan inspirera fler skolor i deras arbete, säger Katarina Rosenqvist, verksamhetschef på Friends.

– Mobbning finns överallt i samhället och börjar oftast redan i skolan. Genom vårt långsiktiga samarbete med Friends vill vi ta vår del av ansvaret att motverka mobbning. Det är därför med glädje vi idag delar ut priset till vinnarna av Årets Friendsprestation, säger Björn Larsson, koncernmarknadsdirektör på Swedbank.

Priset instiftades 2005 av Friends i samarbete med Swedbank. Juryn bestod av Claes Fagerström från Swedbank, samt Katarina Rosenqvist, Krister Thun och Magnus Jägerskog från Friends.
Prispengarna ska användas till att ytterligare förstärka skolans trygghetsarbete.

Stiftelsen Friends är en icke-vinstdrivande ideell organisation helt utan statligt stöd. Vi utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i deras arbete mot mobbning. Vår vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.


För ytterligare information:
Björn Larsson, Koncernmarknadsdirektör, Swedbank, tfn: 070- 823 86 00
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95
Magnus Jägerskog, Chef Marknad & Kommunikation, Friends, tfn 070-227 70 35Bilaga. Motivering till vinnarna i respektive kategori av Årets Friendsprestation 2010.

John Bauergymnasiet:
”Med en medvetenhet och ett engagemang utöver det vanliga, vågar John Bauergymnasiet testa, utvärdera och tänka nytt. Genom att medvetandegöra brister och se kritiskt på skolans likabehandlingsarbete, vågar man också ständigt göra om och göra bättre. På John Bauergymnasiet är likabehandlingsarbetet en självklar del av vardagen; där elevernas och mentorernas genuina engagemang och delaktighet är nyckeln till skolans framgångsrika trygghetsarbete.”

Gullviksskolan F-6:
”Med ett långsiktigt engagemang i Friendsarbetet och likabehandlingsarbetet på skolan, har man lyckats med att värdegrunden idag är något hela skolan andas och är. Gullviksskolan har på ett lyckat sätt arbetat med förebilder som stärker skolans likabehandlings arbete. Med ett genuint engagemang hos både lärare och elever, är alla på Gullviksskolan idag Friendsare och Kompisstödjare. Det betyder att alla är positiva förebilder för varandra!”

Kastalskolan 7-9:
”Genom att aktivt arbeta med olika projekt och aktiviteter där eleverna själva utgör den viktigaste delen i skolans likabehandlingsplan, har Kastalskolan lycktas få både elever, mentorer och skolpersonal att engagera sig i skolans normmedvetna arbete. Med nytänkande och samarbetsövningar där elever och mentorer tillsammans skapar förutsättningarna, har Kastalskolan lyckats med ett kraftfullt likabehandlingsarbete där alla i skolan är delaktiga.”

Swedbank är banken för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder Swedbank ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 535 000 företagskunder med 377 kontor i Sverige och 224 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Japan, Ryssland och Ukraina. Per den 31 mars 2010 uppgick balansomslutningen till 1 890 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • swedbank
  • mobbning
  • friends
  • årets friendsprestation

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07