Gå direkt till innehåll
Fjällskivlingen 4, Änghagens Handelsplats, Lidköping. Foto: Arwidsro
Fjällskivlingen 4, Änghagens Handelsplats, Lidköping. Foto: Arwidsro

Pressmeddelande -

Fastighet i Lidköping först i Sverige att certifieras med Miljöbyggnad iDrift GULD

Efter en gedigen certifieringsprocess, genomförd i egen regi, har fastighetsbolaget Arwidsro nu certifierat den första byggnaden i Sverige i Miljöbyggnad iDrifts högsta nivå: Guld. Efter Sweden Green Building Councils (SGBC) granskning i början av oktober fick fastigheten Fjällskivlingen 4 vid Änghagens Handelsplats i Lidköping sitt certifieringsbevis.

Miljöbyggnad iDrift är ett nytt certifieringssystem från SGBC för alla fastigheter som redan är byggda och i drift. Ett verktyg för att se över och förbättra Sveriges befintliga fastighetsbestånd och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål.

- 90 procent av Sveriges befintliga byggnader kommer att stå kvar år 2050. För att vi ska klara klimatmålen måste de renoveras och hållbarhetsanpassas. Att vi nu har certifierat den första fastigheten i den högsta klassen, Miljöbyggnad iDrift Guld, visar att vi är på rätt väg. Arwidsros fastighet i Lidköping är ett positivt exempel på en effektiv certifieringsprocess och ett tajt samarbete mellan samtliga inblandande aktörer, säger Jimmy Möller, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, SGBC

  Certifieringen Miljöbyggnad iDrift som lanserades i juni 2020 ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder. Miljöbyggnad iDrift kan användas av alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation eller ägandetyp.

  - Vi är mycket stolta över att vara först med guldcertifieringen och det är extra positivt att det gäller en av våra handelsfastigheter. Det är många gånger utmanande att driva hållbarhetsarbete i befintliga byggnader, och i synnerhet i handelsfastigheter, säger Peter Zonabend, vd, Arwidsro.

  - Certifieringen har varit en lärorik process där vi kartlagt hela fastigheten. Resultatet kommer av ett gott samarbete med våra hyresgäster och vår driftoperatör och är en viktig milstolpe i arbetet med att ställa om våra handelsfastigheter. Vi påbörjar nu ett förändringsarbete för att bland annat skapa bättre grönytor för ekosystemtjänster och biologisk mångfald, hållbara mobilitetslösningar samt sociala ytor, berättar Peter vidare.

   Det här är inte första gången Arwidsro är först i certifieringssammanhang. I juni 2021 registrerade Arwidsro tillsammans med SGBC det första flerbostadshuset med tilläggscertifieringen Noll CO2.

   Arwidsro arbetar parallellt med flertalet certifieringsprocesser enligt Miljöbyggnad iDrift med målet att certifiera hela sitt bestånd, varav hälften redan under 2021.

   Utöver satsningen på certifieringar arbetar Arwidsro aktivt med återbruk, sociala och gemensamma ytor, cirkularitet och delningstjänster, en rad olika cykellösningar, en hög grönytefaktor samt innergårdar med fokus på ekosystemtjänster och en inbjudande, inkluderande miljö.

   För mer information vänligen kontakta:
   Alexandra Kriss, marknadschef SGBC08 408 85 722, alexandra.kriss@sgbc.se

   Jimmy Möller, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift hos SGBC, jimmy.moller@sgbc.se

   Ämnen


   Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar vi bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

   Kontakter

   Alexandra Kriss

   Alexandra Kriss

   Presskontakt Chef Kommunikation och Medlem Affärsutveckling och varumärkesfrågor 0735255722

   Relaterat innehåll

   Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

   Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar vi bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

   Sweden Green Building Council
   Långholmsgatan 34, 2tr
   11733 Stockholm