Gå direkt till innehåll
Internationellt system för miljöcertifiering blir svenskt

Pressmeddelande -

Internationellt system för miljöcertifiering blir svenskt

Nu lanserar Sweden Green Building Council den svenska versionen av det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM, som är ett av världens mest använda och mest utmanande miljöcertifieringssystem för byggnader.

Miljöcertifiering av en byggnad resulterar i en byggnad med hög kvalitet där fastighetsutvecklings- och byggprocessen blir välstrukturerad, professionell och kostnadseffektiv. I länder där miljöcertifiering använts längre än i Sverige visar statistik att fastighetsvärdet på miljöcertifierade byggnader ökar och att hyresnivån blir högre, samtidigt som vakansgraden blir lägre, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

BREEAM bedömer hållbarhetsprestandan inom nio områden, alltifrån energianvändning, materialval och inomhusmiljö till avfallshantering, kommunikationer och ekologisk påverkan på närområdet.

– Den svenska versionen av BREEAM utgår från svenska byggnormer, standarder och svensk lagstiftning. Utöver att anpassa kriterierna till svenska förhållanden så har ett antal kriterier ur det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad lagts till, exempelvis dokumentation av materialval, radonmätning och fuktsäker produktion, berättar Jonny Hellman, som är BREEAM Manager på Sweden Green Building Council.

Den svenska versionen - som kallas BREEAM-SE - har tagits fram i samarbete med representanter ifrån bygg- och fastighetsbranschen och kan nu, efter långt utvecklingsarbete och ett flertal pilotprojekt, lanseras för slutanvändare. Under våren har Sweden Green Building Council utbildat assessorer som ska hantera ansökningarna och branschen står nu redo att ta ännu ett kliv framåt i miljöarbetet.

BREEAM lanserades 1990 av det oberoende brittiska forskningsinstitutet BRE och har varit en inspirationskälla vid utveckling av en rad internationella miljöcertifieringssystem. Idag är BREEAM ett av världens mest använda miljöcertifieringssystem för fastigheter, med mer än en miljon registrerade byggnader och över 200 000 certifierade byggnader. Nationella versioner av BREEAM finns också i Norge, Holland och Spanien.

För frågor om BREEAM-SE, kontakta Jonny Hellman, BREEAM Manager, Sweden Green Building Council, jonny.hellman@sgbc.se, 070-257 70 71

För övriga frågor, kontakta Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council, bengt.wanggren@sgbc.se, 070-863 49 96


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Presskontakt

Alexandra Kriss

Alexandra Kriss

Presskontakt Marknadschef Affärsutveckling och varumärkesfrågor 0735255722

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar vi bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Sweden Green Building Council
Långholmsgatan 34, 2tr
11733 Stockholm