Pressmeddelande -

Stark efterfrågan på svensk miljöteknik i Afrika

I mitten av oktober reste 20 representanter för svenskt näringsliv till Rwanda och DR Kongo. Resan planerades och genomfördes av Åsa Jarskog och Fredrik Gisle, som sedan många år arbetar med affärsutveckling i Afrika sedan många år, och driver den privata medlemsbaserade främjandeaktören svensk-afrikanska handelskammaren (SSACC).

Sent i våras fick SSACC förfrågan av Rwandas Miljöminister om hur svensk miljöteknik kan hjälpa Rwanda att genomföra sin hållbarhetsagenda. Sagt och gjort - I mitten av oktober reste SSACC med en svensk affärsdelegation till Kigali på temat Green Cities and Sustainable Solutions. Syftet för de svenska företagen var att utforska affärs- och investeringsmöjligheterna i Rwanda inom svensk miljöteknik, inklusive vattenkraft, solenergi och avfallsförbränning. Programmet bestod av ett interaktivt heldagsseminarium med diskussioner mellan relevanta privata och offentliga aktörer från både Sverige och Rwanda, samt skräddarsydda möten med potentiella kunder

I Kongo Kinshasa blev den svenska delegationen den första på 19 år. Även här kunde SSACC genom sitt lokala nätverk anordna möten med relevanta ministerier, myndigheter, kunder och samarbetspartners. I Kongo ligger fokus på att bygga upp en grundläggande infrastruktur såsom vägar, energi och rent vatten. Större bolag som ABB och Sandvik deltog i delegationen, men även mindre bolag följde med för att erbjuda hållbara lösningar för att tex säkra landsbygdsbefolkningens tillgång på rent dricksvatten eller elektricitet.

SSACCs styrka bygger på kunskap och erfarenhet från 30 års arbete i över 40 länder, samt ett starkt nätverk av partners och kontakter som vi byggt upp under åren” säger Åsa Jarskog, ordförande i SSACC. Med lång erfarenhet från såväl affärsutveckling som bistånd ser Åsa Jarskog även goda möjligheter att samarbeta med privata sektorn i arbetet för att uppnå målen för hållbar utveckling i många afrikanska länder, tex inom miljö, förnybar energi, tillgång till rent vatten och förstås jobbskapande. ”Biståndet räcker inte för att nå hållbarhetsmålen, och företagen med sin innovation, kunskap och långsiktighet har en viktig roll att spela, samtidigt som de faktiskt gynnas av att marknaderna utvecklas”, säger Åsa Jarskog.

”Den positiva återkopplingen från företagen, nivån på deltagandet och intresset från rwandisk sida samt de breddade kontaktytor besöket bidragit till får betraktas som en framgång.” säger Fredrik Åhsberg, främjaransvarig på Svenska Ambassaden i Kigali. ”SSACC har ett brett nätverk, något som bör användas vid kommande främjarinsatser i landet. Ambassaden ser positivt på en uppföljning i liknande format, gärna i samarbete med andra ambassader i regionen”


För mer information: Åsa Jarskog, Ordförande SSACC: Asa.Jarskog@ssacc.se, Tel 0707 51 71 38


Rwanda - https://www.ssacc.se/news/ssacc-business-delegation-rwanda

Rwanda - https://www.cnbcafrica.com/videos/2019/10/16/rwanda-sweden-to-sign-mou-to-strengthen-partnerships-on-sustainable-development/?fbclid=IwAR31YGuikHoffGz6yuXY7ob5jJiwCvNz0E5P8oZsBB77Rt-xgRtOtmBCYNA

DR Kongo - https://www.ssacc.se/news/first-swedish-business-delegation-to-dr-congo-in-19-years

DR Kongo - https://www.ssacc.se/press.html

Relaterade länkar


Sweden – Sub Saharan Africa Chamber of Commerce (www.ssacc.se) är en ideell medlems-baserad förening som bildades av svenska företag 2014 för att komplettera utbudet i Sverigefrämjandet mot Afrika, bla för att möta de behov hos näringslivet som svenska skattefinansierade främjande-organisationer inte kan möta. SSACCs verksamhet innefattar rådgivning från erfarna experter, skräddarsydda affärsmöten, events och delegationsresor. SSACCs styrelse består av experter med lång och gedigen erfarenhet och kunskap av affärsutveckling i Afrika. Utöver DR Kongo och Rwanda har SSACC de senaste två åren ordnat företagsdelegationer till Zambia, Zimbabwe och Tanzania.