Pressmeddelande -

Ny politikerprao sätter fokus på life science

SwedenBIO lanserar life science-företagare för en dag, en möjlighet för politiker att ta del av våra medlemsföretags vardag. Syftet är att belysa branschens betydelse för Sverige och vad den behöver av politiken för att växa sig starkare. Först ut var moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered som blev satt i arbete med att separera enantiomerer på Göteborgsföretaget IRLAB therapeutics i Sahlgrenska Science Park.

För Lars Hjälmered var dagen ett sätt att få handfasta besked om vad som utgör hinder och förutsättningar för branschen, både nationellt och lokalt för Göteborg

– Tillgången på expertkompetens var en sak vi diskuterade. Bostadsbrist, visumregler och tillgång till internationella förskolor och skolor är sådant som spelar in. Där måste vi göra mer både i Göteborg och nationellt. Vi måste göra mer för att experter ska stanna kvar i landet.

IRLAB therapeutics VD Nicholas Waters uppskattar möjligheten att diskutera vilka villkor som är viktiga för dem med en rikspolitiker integrerat med att denne får en praktisk förståelse för hur verksamheten fungerar. Nicholas lyfter fram främst två frågor som viktiga för dem; tillgången på kapital och att sjukvården prioriterar kliniska prövningar.

– Vi behöver mer kapital i form av förvaltade specialistfonder i regionen, geografisk närhet till investerare är en faktor, konstaterar han. Ett annat bekymmer som vi märker av är att det saknas tid för läkare och andra inom sjukvården att forska. Det uppmuntras inte, menar han och får medhåll från Charlotta Gummesson, VD Sahlgrenska Science Park.

Från SwedenBIO deltog Helena Strigård, policychef.

– Det här var första gången vi testade konceptet och jag tycker att det föll väl ut. Vi fick med oss mycket från både värdföretag och politikerpraktikant. Vi är noga med att hålla det här initiativet politiskt balanserat. Vår nästa praktikant blir en socialdemokrat från näringsutskottet. Det ska bli jättespännande att se vad hon får ta tag i senare i vår.

Politikerna kommer sedan att mötas i en debatt vid SwedenBIO Opinion 16 maj i Malmö. Läs mer på swedenbio.se/swedenbio-opinion

För fler bilder och kommentarer från dagen, surfa in på Twitter under #lifescienceföretagareförendag och @SwedenBIO

För mer information:

Helena Strigård, policychef SwedenBIO - 073 640 28 05

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • läkemedel
  • diagnostik
  • medtech
  • biotech
  • life science
  • swedenbio

Regioner

  • Göteborg

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 230 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.

Kontakter

Helena Strigård

Presskontakt VD SwedenBIO 073 640 28 05

Nicole Hanzon

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0) 706 96 36 33

Relaterat innehåll