Pressmeddelande -

Regeringens stödinsatser bommar life science-branschen

Stödpaketen för olika branscher som drabbats hårt av coronakrisens effekter avlöser varandra. Än så länge bommar regeringens åtgärder life science-branschen, precis den bransch som vi samtidigt sätter vår tilltro till för att lösa både denna och framtida akuta hälsoutmaningar. Life science-branschen behöver inte lån, den behöver ägarkapital.

I fredags kom regeringen med ett nytt stödpaket innehållande bl.a. ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor till Almi Företagspartner för att öka sin utlåning till små och medelstora företag och låneramen för statliga Svensk Exportkredits höjdes. Även tidigare åtgärder har fokuserat på lån. Samtidigt vet vi att enbart 2% av finansieringshändelserna inom life science-branschen 2007-2018 utgjordes av banklån [1].

– Man får vara ödmjuk för att det är många branscher som drabbas nu. Men tyvärr gäller fortsatt att träffsäkerheten för life science-bolagen i regeringens åtgärder är låg. Lån funkar dåligt för oss, säger Helena Strigård, VD för branschorganisationen SwedenBIO.

Den svenska life science-branschen är världsunik i sin höga andel börsnoteringar. Det innebär en sårbarhet i rådande läge.

– Om regeringen vill möjliggöra för livskraftiga bolag i vår bransch att klara livhanken nu när börsen gått ned och investeringsviljan fått sig en rejäl törn behöver de nyttja andra verktyg i verktygslådan än vad de hittat hittills, menar Helena Strigård vidare.

De 3 mdkr i tillskott som regeringen nu tillför Almi kommer vara värdefulla för bolag som är i ett läge där de över huvud taget kan låna. Men det life science-bolagen behöver nu är statligt ägarkapital som i sin tur kan fungera som magnet för att attrahera privat kapital.

SwedenBIO hävdar att det därför är kritiskt att regeringen nu nyttjar aktörer som Saminvest och Almi Invest till att vara aktiva komponenter i en lösning som svarar mot life science-branschens behov. Även industrifonden kan spela en roll. Här kan man behöva skruva på dessa aktörers mandat för att möjliggöra ett effektfullt samspel mellan privat och statligt ägarkapital. 

– Idag presenterade även moderaterna ett förslag om en riskkapitalfond om 100 miljarder kronor. Det är ett lovande steg, men vi behöver förstås höra mer om hur de har tänkt sig upplägget.

De åtgärder som regeringen infört och som påverkar likviditeten hos bolagen, exempelvis anstånd med att betala in skatten, har stort värde för life science-branschen men det som är viktigt om regeringen vill stötta forskningsintensiva branscher med högre risk är också att insatserna inte utgår från att det skulle vara ”business as usual” till hösten.

– För life science-branschen handlar det inte om att kunderna återkommer så fort vi får röra oss i samhället igen. För oss gäller det att locka tillbaks investerare och det går inte i en handvändning.

SwedenBIO arbetar nu för att stötta de bolag som drabbats på olika vis, i allt ifrån pausade kliniska prövningar till expertråd i följderna av börsnedgången.

– Det är viktigt att komma ihåg att ingenting att ändrats i själva projektportföljerna. Det här är lovande projekt med kommersiell livskraft, avslutar Helena Strigård.

För ytterligare information, kontakta Helena Strigård VD SwedenBIO på 073 640 28 05 eller Helena.strigard@swedenbio.se

[1] http://www.mynewsdesk.com/se/swedenbio/documents/bridging-the-gap-a-survey-based-report-on-financing-activities-in-the-life-sciences-sector-87866

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 260 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.

Kontakter

Helena Strigård

Presskontakt VD SwedenBIO 073 640 28 05

Nicole Hanzon

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0) 706 96 36 33