Pressmeddelande -

SwedenBIO har tilldelats uppdraget ”Supportkontor för småföretag inom området hälsa” efter en offentlig upphandling av VINNOVA

Supportkontoret ska ge stöd till småföretag inom Life Science i att hitta internationell offentlig finansiering av sin forskning, utveckling och innovation samt att informera om möjligheterna till finansiering från nationella offentliga finansiärer.

Syftet med supportkontoret är att stimulera deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling och att stärka finansieringen av innovationsverksamheten hos svenska Life Science-företag. I uppdraget ingår även att hjälpa företagen att hitta lämpliga samarbetspartners både nationellt och internationellt och att tillvarata företagens intresse vid utveckling av EU:s ramprogram genom deltagande i referensgruppen för området Hälsa i sjunde ramprogrammet.
Supportkontoret har upphandlats för tre år.

-          Vi på VINNOVA är nöjda över att svenska småföretag kan få hjälp, stöd och information om möjligheterna inom EU:s ramprogram, säger Joakim Appelquist, Chef för Internationella kansliet. Deltagandet av små och medelstora företag är prioriterat och ett supportkontor väl förankrat i branschen menar vi är ett mycket bra sätt att öka företagens medverkan.

-          Vi är mycket glada över att vinna denna upphandling med ett EU Supportkontor för alla svenska Life Science bolag. SwedenBIO är en naturlig plats för detta kontor, vi har ett väl etablerat nätverk och god kontakt med den svenska Life Science-industrin. Vårt mål är att fler svenska bolag ska ta del av de kring 650 miljoner EUR som finns i FP7-budgeten för Hälsa bara i år, säger Johan Järte, vd SwedenBIO

SwedenBIO utnämner Funding Support Director Mary-Rose Hoja att driva och utveckla supportkontoret för finansieringsstöd för små och medelstora företag i Sverige. Mary-Rose Hoja, en välkänd auktoritet inom vetenskaplig kommunikation samt i att bygga affärsrelationer, kan med sin unika kompetens väsentligt bidra till att hjälpa life science bolag att söka och få offentliga medel.


För mer information, kontakta:

Johan Järte, VD SwedenBIO
08- 21 36 01, 070-652 45 32
johan.jarte@swedenbio.com

Joakim Appelquist, Chef för Internationella kansliet VINNOVA
08-473 3000
joakim.appelquist@vinnova.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Taggar

  • upphandling
  • eu:s ramprogram
  • life science
  • stöd till småföretag
  • vinnova
  • swedenbio
  • eu suport office

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 260 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.

Presskontakt

Helena Strigård

Presskontakt VD SwedenBIO 073 640 28 05

Nicole Hanzon

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0) 706 96 36 33

Relaterat material

Relaterade nyheter