Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Svenska folket stödjer mer näringslivsinriktat bistånd

Strax före nyårsskiftet presenterades en bred undersökning gjord av United Minds på uppdrag av Swedfund. Undersökningen handlade om synen på hur svenskt bistånd bedrivs och ger en hel del intressanta svar men också vinklar.
Frågor kan med glädje ställas till Kai Sundström, Swedfund, kai.sundstrom@swedfund.se eller avs metod och mätning, Kerem Yazgan, United Minds, kerem.yazgan@unitedminds.se

Swedfund har genomfört en allmänhetsundersökning som visar att det finns stort stöd att utveckla näringslivet i utvecklingsländer. Åtta av tio tycker det är viktigt att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländer och sju av tio instämmer i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument. Det finns stort stöd för principen ”hjälp till självhjälp”; nio av tio stödjer denna princip.

Swedfund är en statlig utvecklingsfinansiär som investerar i hållbara verksamheter i utvecklingsländer med syftet att utrota fattigdomen. Vägen är tillväxt, hållbart företagande och jobb. Det betyder att Swedfund är ett välfärdskapitalbolag. Och det svenska folket stödjer denna verksamhet. Två tredjedelar av svenska folket stödjer att använda statligt kapital för att investera i lokala verksamheter i behövande länder, med avsikten är att skapa jobb, tillväxt och utveckling genom att bygga upp fungerande företag, och där målet är att skapa en så pass hållbar verksamhet att de satsade pengarna kommer tillbaka.

Sverigedemokraternas väljare vill ha lägre bistånd

Det finns stort stöd hos svenska folket bistånd. 77 % instämmer t.ex. helt och delvis att det är en skyldighet för ekonomiskt utvecklade länder att stödja mindre utvecklade länder. Men Sverigedemokraternas väljare skiljer ut sig.

  • Medan t.ex. 45 % av de rödgröna väljarna och 38 % av alliansväljarna i instämmer helt i att det är Sveriges skyldighet att stödja mindre utvecklade länder, är det bara 11 % av SDs väljare som uppger detsamma.
  • Av SDs väljare anger 65% av vi ger för mycket i bistånd, jämfört med snittet på 29%.
  • 53 % uppger att de har dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpning, att jämföra med 22% av SD:s väljare.
  • 31 % av Sverigedemokraternas väljare uppger att de inte gör tillräckligt gör att bekämpa fattigdomen i världen, vilket kan jämföras med 65% av Miljöpartiets väljare och 51 % i hela allmänheten.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karin Kronhöffer

Karin Kronhöffer

Presskontakt Director Strategy and Communication 072-050 31 91

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum