Skip to main content

Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

Nyhet   •   Apr 27, 2018 16:09 CEST

Den femte mars började jag som VD på Swedfund som har ett mycket viktigt och relevant uppdrag, att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag i världens fattigaste länder. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla arbetet att genom ansvarsfulla investeringar skapa anständiga jobb och bidra till att accelerera arbetet med att genomföra Agenda 2030.

2018 är året då vi inleder arbetet med att nå de ambitiösa mål vi har i vår affärsplan 2018-2020. Istället för det breda fokus vi har haft inom sektorn tillverkning & service har vi valt att prioritera investeringar inom hälsosektorn under kommande treårsperiod. Den andra sektor vi avser att växa inom är klimat & energi där länken mellan fattigdomsminskning och tillgång till energi är stark.

Vidare ökar vi vår investeringsbudget från 800 MSEK 2017 till 1 250 MSEK 2018, för att öka vårt bidrag till Agenda 2030.

I kvartalsrapporten redovisar vi nu för första gången värderingen av vår portfölj enligt IFRS genom tillämpning av RFR2. Det innebär att Swedfund värderar finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. Verkligt värde presenteras i upplysningarna och utgör grund för eventuella nedskrivningar av investeringar i aktier och fondandelar. Ambitionen är att bolaget så snart en validering av nuvarande värderingsprocess genomförts fullt ut ska konvertera till IFRS 9, vilket innebär att även bolagens övervärden reflekteras i resultatredovisningen.

Swedfunds justerade rörelseresultat uppgår till 11,1 MSEK. Den nya metoden för verkligt värdevärdering av aktier och fondandelar har medfört engångsnedskrivningar om -44,2 MSEK, vilket innebär att EBIT för första kvartalet är -33 MSEK mot -10 MSEK föregående år.

Maria Håkansson
VD Swedfund

Läs hela VD-ordet i vår Delårsrapport för januari - mars 2018