Gå direkt till innehåll
Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2016

Nyhet -

Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2016

"Nya bolagsmål stärker oss

Vid en extra bolagsstämma i december antogs nya ägarriktlinjer inkluderande uppdaterade och i vissa fall nya bolagsmål, för Swedfund. De nya bolagsmålen omfattar aspekter som Swedfund redan idag mäter, exempelvis skatt och jämställdhet, men innebär även helt nya målindikatorer, exempelvis för de ekonomiska målen samt portföljens CO2-avtryck. De nya bolagsmålen stärker oss i vår tydliga ambition att mäta, följa upp och leverera resultat inom samtliga bolagets fundament; samhällsutveckling, hållbarhet och lönsamhet.

Vi har under kvartalet avtalat om tre investeringar med tydlig koppling till agenda 2030 och Swedfunds uppdrag att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi har avtalat ett lån om 10 MUSD till det afrikanska finansbolaget Bayport. Vår investering kommer att hjälpa entreprenörer och mindre företag i Uganda och Tanzania att få tillgång till mikrolån. Vi fortsätter att prioritera investeringar inom förnybar energi och i oktober beslutade vi om att öka vår investering i klimatfaciliteten Interact Climate Change Facility (ICCF) genom att satsa ytterligare 5 MEUR.

I oktober deltog vi i den svenska delegationen till IMF/Världsbanksmötet. Mötet fokuserade på världsbanksgruppens framtida roll och inriktning, inklusive bankens storlek och resurser under de kommande 15 åren (Forward look-processen, se nedan). Vi träffade IFC som är världsbankens verktyg för privatsektorutveckling. IFC genomför en större reform där inriktningen är att investera mer i de fattigaste länderna som inkluderar flera av de länder där Swedfund finns idag. Swedfund avtalade i samband med besöket en investering i WEDF som syftar till öka utlåningen till kvinnor. Vi deltog också bl.a. i en paneldebatt för att diskutera utvecklingsfinansiärernas roll kopplat till agenda 2030.

Swedfund uppvisar för fjärde kvartalet ett rörelseresultat om 15 568 TSEK och ackumulerat för 2016 ett rörelseresultat om 1 534 TSEK. Efter några tuffa år med negativt rörelseresultat bryter vi trenden. Bolagets fokuserade arbete att balansera sin portfölj utifrån utvecklingsnytta i kombination med ett positivt resultat för Swedfund har gett resultat.

För oss är frågan om skatt prioriterad och vi menar att det finns en stark koppling mellan skatt och hållbar utveckling i de länder vi verkar. Som ett led i arbetet med skatt har vi tagit fram och styrelsen har beslutat om en skattepolicy. I arbetet med policyn har vi inhämtat expertis bl.a. från civilsamhällesrepresentanter – vars kunskap har stor betydelse för Swedfunds arbete.

Under november och december höll vi den tredje omgången av talangprogrammet Women4Growth, nu med över 20 entusiastiska medarbetare vid Radisson Blu Hotel i Nairobi. Många konkreta och utvecklande insikter och förslag framkom och presenterades för en engagerad ledning. Detta program är ett viktigt verktyg i vårt jämställdhetsarbete i portföljbolagen.

Under 2016 har vi arbetat aktivt med värdeskapande inom olika dimensioner i vår investeringsportfölj. Vi fortsätter på den inslagna vägen under 2017 - med nya investeringar beslutade under 2016 och med nya bolagsmål i ryggen är vi väl rustade för att fortsatt verka för uppfyllandet av agenda 2030 och att leverera på vårt uppdrag."

Läs Swedfunds Integrerade delårsrapport här eller ladda ner nedan.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Karin Kronhöffer

Karin Kronhöffer

Presskontakt Director Strategy and Communication 072-050 31 91

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum