Gå direkt till innehåll
Erastus Ndaka från d.light levererar en solcellslampa till Redempta Nduva i Machakos, Kenya
Erastus Ndaka från d.light levererar en solcellslampa till Redempta Nduva i Machakos, Kenya

Nyhet -

Tilläggsinvestering för ökad tillgång till pålitlig och ren energi

Den 29 december 2022 avtalade Swedfund om en tilläggsinvestering på 1,9 miljoner USD i d.light. d.light är ett solenergiföretag inom off-grid energisektorn, som tillhandahåller prisvärd elektricitet till människor som lever utan tillgång till pålitlig och ren energi i Afrika och Indien. Swedfunds finansiering kommer att användas för att stödja företagets fortsatta expansion.

De redan mest utsatta människorna i världen påverkas i oproportionerlig utsträckning av den höga inflation som följer av de makroekonomiska och finansiella utmaningarna vi ser i den globala ekonomin. I Afrika saknade fler människor elektricitet år 2022 jämfört med 2019 och priset på eltjänster har blivit alltför högt för upp till 30 miljoner människor, som tidigare fått tillgång till elektricitet. Brist på tillgång till el är en orsak till såväl som en konsekvens av fattigdom. Med denna investering bekräftar Swedfund sitt fortsatta engagemang för att bekämpa fattigdom och främja ekonomisk tillväxt i Afrika och Indien.

- Vi är glada att kunna stödja d.light med ytterligare kapital för bolagets fortsatta expansion. Tillgång till prismässigt överkomlig och pålitlig el är en viktig faktor för fattigdomsminskning och jobbskapande, säger Gunilla Nilsson, Investment Director Energy & Climate på Swedfund.

  Sedan Swedfunds första investering i d.light, i december 2018, har bolaget expanderat från Kenya och Indien till bland annat Uganda, Tanzania och Nigeria, och även introducerat nya produkter och tjänster. Förutom off-grid solcellssystem för bostäder som riktar sig till människor som lever utan tillgång till pålitlig och ren energi, erbjuder företaget produkter som radio och TV, smartphones och spisar. År 2022 hade d.lights produkter bidragit till att nästan 137 miljoner människor fått tillgång till ren energi.

  Swedfund har sedan den första investeringen i d.light stöttat med teknisk assistans för flera projekt. Till exempel genomfördes Women4Growth hos bolaget i Kenya under andra kvartalet 2022, programmet bidrar till att främja kvinnors egenmakt och jämställdhet på arbetsplatsen. Från våren 2021 till våren 2022 samarbetade Swedfund också med d.light för att elektrifiera 250 vårdanläggningar på landsbygden i Kenya genom hållbara solenergilösningar (tillverkade av d.light) för att förbättra förutsättningarna för lokal sjukvård och mildra effekterna av Covid- 19, som slagit hårt mot de mest utsatta grupperna av befolkningen.

  Ämnen

  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum