Gå direkt till innehåll
Kathmandu, Nepals huvudstad foto: Pixabay
Kathmandu, Nepals huvudstad foto: Pixabay

Pressmeddelande -

En investering i både kapital och expertis till tillväxtföretag i Nepal

Den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund investerar i Dolma Impact Fund II (DIF II) – en fond som huvudsakligen fokuserar på förnybar energi, teknik, och hälso- och sjukvård i Nepal. Investeringen görs tillsammans med den nederländska utvecklingsbanken FMO, den brittiska utvecklingsfinansiären CDC Group samt den internationella finansinstitutionen för utvecklingsländer, International Finance Corporation (IFC). I denna första stängning investeras 40 MUSD, varav Swedfunds står för 10 MUSD av dessa.

Tidpunkten för investeringen är viktig eftersom COVID-fallen följer den drastiska ökningen i Indien och ökar även kraftigt i Nepal. Dolma II:s målsektorer kommer direkt att adressera kapacitetsbegränsningar inom hälso- och sjukvården samt möjliggöra att digitala lösningar kan skalas upp snabbt vilket är viktigt både under och efter pandemin.

Att skapa sysselsättning och bidra till ökad tillgång till förnybar energi är de viktigaste målen med denna investering. Fonden förväntas också bidra till jämställdhet och uppfyller kriterierna i 2X Challenge, ett globalt initiativ för att mobilisera kapital till kvinnor berättar Maria Håkansson VD på Swedfund.

- DIF II ligger väl i linje med Swedfunds strategi. Det är otroligt viktigt att mobilisera kapital för investeringar i världens fattigaste länder, särskilt under COVID-19. Fonden investerar i Nepal och fokuserar huvudsakligen på två av Swedfunds sektorer - förnybar energi och hälso- och sjukvård. Teknik och ökad digitalisering är också övergripande teman för oss. En stark drivkraft bakom våra investeringar är att öka antalet jobb med anständiga villkor inom den formella sektorn och stimulera den lokala ekonomin i Nepal, vilket är viktiga mål för fonden, säger Maria Håkansson VD Swedfund.

  Nepal strävar efter tillväxt, men 80-90% av befolkningen är fortfarande sysselsatta i den informella sektorn. Landet kännetecknas av utmaningar som är i paritet med flera av de fattigaste länderna och detkrävs strukturellt stora förändringar för att möjliggöra ökad produktivitet, fler jobb och ökad tillväxt och för att säkra en fortsatt utveckling och stabilitet.

  IFC har tillsammans med de europeiska utvecklingsfinansiärerna i EDFI (där Swedfund ingår) initierat ett antal pilotprojekt kring hur samarbetet på landnivå kan öka i fragila länder. Nepal är ett av sex länder som gemensamt identifierats och där hållbara investeringar positivt kan påverka människor livssituation genom att skapa jobb särskilt för den unga befolkningen och för kvinnor.

  Dolma Impact Fund IIär utformad för att stimulera hållbar ekonomisk tillväxt med långvarig effekt genom att utveckla små och medelstora företag, generera sysselsättning, förbättra jämställdhet samt skapa möjligheter till försörjning för lokala producenter och leverantörer. Genom sina fokussektorer förväntas fonden bidra till ökad tillgång till el (SDG 7), begränsning av klimatförändringar (SDG 13) och god hälsa och välmående (SDG 3).

  Ämnen

  Kategorier


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi och hälsa ökar, såväl som den finansiella inkluderingen med att nå små och medelstora företag.

  Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för, samt genom återflöden från den egna portföljen.

  www.swedfund.se
  www.edfi.eu

  Presskontakt

  Karin Kronhöffer

  Karin Kronhöffer

  Presskontakt Director Strategy and Communication 072-050 31 91

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum