Gå direkt till innehåll
Investering för att accelerera den gröna omställningen i Sydostasien

Pressmeddelande -

Investering för att accelerera den gröna omställningen i Sydostasien

Den 22 december 2023 investerade Swedfund 12 miljoner US dollar i Southeast Asia Clean Energy Fund II. Investeringen kommer att tillgängliggöra tillväxtkapital till unga företag vars affärsidéer aktivt bidrar till att skynda på den gröna omställningen i några av Sydostasiens mest fossilbränsleintensiva ekonomier.

Trots att den ekonomiska tillväxten i Sydostasien är stark så upplever många av dessa länder en stor utmaning i att nå sina utsläppsmål, eftersom de är kraftigt beroende av fossila bränslen. Det råder dessutom betydande brist på finansiering för företag inom klimat- och förnybar energi-sektorn, vilket innebär att investerbara projekt saknar förutsättningar att utvecklas och växa.

Genom att investera i SEACEF II medverkar Swedfund till att accelerera den gröna omställningen och bidrar samtidigt till hållbar ekonomisk utveckling och minskad ojämlikhet i snabbt växande, fossilbränsleintensiva ekonomier likt Indonesien, Vietnam och Filippinerna.

Southeast Asia Clean Energy Fund II (SEACEF II) fokuserar på att öka tillgången till kapital för företag och projekt som är verksamma inom förnybar energiproduktion, energieffektivisering, och andra sub-sektorer som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Utvecklingsfinansiärer som Swedfund och aktörer som SEACEF II som använder mjuk finansiering, spelar en nyckelroll i mobiliseringen av privat kapital, särskilt för projekt i tidiga skeden och inom nyare teknologier likt energieffektivisering och lagring av energi.

- Genom att investera i SEACEF II har Swedfund möjlighet att stötta utvecklingen och expansionen av företag som är centrala för att snabba på den gröna omställningen och på så vis bidra till en hållbar och inkluderande utveckling i Sydostasien, säger Gunilla Nilsson, Investment Director Energy & Climate på Swedfund.

Investeringen i SEACEF II bidrar vidare till att tillgängliggöra mer miljövänlig och mer effektiv energianvändning, ofta till ett lägre pris, vilket leder till minskade utsläpp i regionen. De företag som fonden kommer att investera i förväntas även bidra till minskning av växthusgaser, motståndskraft mot klimatförändringarna och klimatanpassningsåtgärder.

Swedfund är i denna investering additionell både via sin roll som investerare i fondens första stängning och genom sitt stöd i strategiska, miljömässiga och sociala frågor. Swedfund kommer också att ha möjlighet att stärka ESG-arbetet hos underliggande portföljbolag, bland annat genom att bidra till förbättringar relaterade till arbetsfrågor, klimat, biologisk mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Fondförvaltaren, Singaporebaserade Clime Capital Management, är 2X-kvalificerade och har ett tydligt fokus på additionalitet och samhällspåverkan.

Swedfund kommer att investera tillsammans med utvecklingsfinansiärerna FMO, British International Investment (BII) och Norfund liksom Australian Development Investments (an Australian Government initiative), Allied Climate Partners (ACP), the International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group, and Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP).

Ämnen

Kategorier


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.euKontakter

Axel Hallgren

Axel Hallgren

Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum