Gå direkt till innehåll
Bild från Abidjan, Elfenbenskuksten
Bild från Abidjan, Elfenbenskuksten

Pressmeddelande -

Investering för att stärka små och medelstora företag i fransktalande Afrika

Den 31 december 2023 investerade utvecklingsfinansiären Swedfund 15 miljoner EUR i Joliba Capital Fund I. Investeringen kommer att bidra till att små och medelstora företag i de minst utvecklade regionerna i fransktalande Afrika ges möjlighet att växa, vilket är avgörande för att bidra till tillväxt i den privata sektorn och för att skapa arbetstillfällen.

Länderna i det franskspråkiga Väst- och Centralafrika har ett stort behov av att skapa fler arbetstillfällen inom den formella sektorn. Genom investeringen i Joliba Capital Fund I kommer Swedfund bidra till ökad tillgång till finansiering för små och medelstora företag (SME.er) vilket väntas leda till att fler jobb skapas samt att lokala inkomster och skatteintäkter ökar.

Under 2022 uppgick inflationen i Afrika söder om Sahara till ca 14 procent, vilket har sin grund i att höjda livsmedels- och energipriser påverkar råvaruimporterande länder. Västafrika har drabbats i ännu högre utsträckning, främst på grund av hög inflation i stora ekonomier som Ghana och Nigeria. Den makroekonomiska utvecklingen i de länder där Joliba Capital kommer att investera är dock mer stabil och inflationen är lägre.

Förutom Joliba Capital finns det få andra aktörer i regionen med fokus på att investera i SME:er med aktiekapital. Swedfunds investering bidrar därmed till att små och medelstora bolag i tillväxtfas får tillgång till kritiskt kapital.

- Vi är mycket glada över att vara en del av Jolibas första fond, vilken kommer att investera inom sektorer som finansiella tjänster, konsumentvaror, försäkring och utbildning. Detta ger oss möjlighet att bidra till att stärka den privata sektorn och till socioekonomisk utveckling genom ökade möjligheter till jobb med anständiga arbetsvillkor och ökad jämställdhet. Investeringen kommer även att öka tillgängligheten till varor och tjänster för de grupper som har begränsad tillgång, säger Sofia Gedeon, Investment Director Sustainable Enterprises hos Swedfund.

För att förbättra samarbetet mellan länderna i det fransktalande Väst- och Centralafrika har två unioner bildats: WAEMU och CEMAC. Unionerna utgör en grund för social och ekonomisk utveckling genom att etablera en gemensam öppen marknad, externa tullar och handelspolitik. Både WAEMU och CEMAC är knutna till euron för att öka den monetära stabiliteten.

Andra investerare i Joliba Capital Fund I är utvecklingsfinansiärerna Proparco, FMO och U.S. International Development Finance Corporation (DFC) samt International Finance Corporation (IFC), medlem av World Bank Group. Joliba Capital arbetar i nära samarbete med LBO France, som är majoritetsägare och även kommer att investera i fonden.

Ämnen

Kategorier


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.euKontakter

Axel Hallgren

Axel Hallgren

Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum