Gå direkt till innehåll
Investering i den afrikanska infrastrukturfonden AIIF4

Pressmeddelande -

Investering i den afrikanska infrastrukturfonden AIIF4

Den 16 december investerade Swedfund 26 miljoner USD i African Infrastructure Investment Fund 4 (AIIF4). Det är en afrikansk infrastrukturfond, som förvaltas av Africa Infrastructure Investment Managers (AIIM).

AIIF4:s mandat omfattar både energiinfrastruktur, till exempel förnybar energiproduktion, digital infrastruktur som datacenter, fibernätverk samt transportinfrastruktur i form av vägar och logistiklösningar vid hamnar. Fonden riktar sig mot länder i Afrika och genom fondens investeringar byggs infrastruktur som stärker företagen, till exempel i form av logistiklösningar i hamnar och förbättrad digital infrastruktur. En del av fondens investeringar förväntas gå till utbyggnad av förnybar energi, vilket skapar förutsättningar för grön omställning. Framför allt skapar dock fonden jobb genom att företagens konkurrenskraft stärks.

Detta är den första investering Swedfund gjort i bredare infrastruktur som innefattar mer än bara ren energi och klimatinfrastruktur.

- Detta är ett delvis nytt område för Swedfund eftersom det är mer än bara investeringar i förnybar energi. Det är ett bra sätt att nå ut med investeringar som skapar jobb och dessutom kan bidra till klimatomställningen samt leda till digital utveckling, säger Maria Håkansson, vd Swedfund.

  Investeringen i AIIF4 ger möjlighet att bygga vidare på denna sektors fokus på viktig infrastruktur och tjänster kopplade till dessa som förväntas stödja ekonomisk utveckling och sysselsättning samt ökad och förbättrad tillgång till förnybar energi och därigenom begränsning av klimatförändringarna. AIIF4:s investeringar i digital infrastruktur och mobilitet och logistik kan, i likhet med de energirelaterade investeringarna, bidra till att överbrygga bristen på tillgång till tjänster och infrastruktur som spelar en nyckelroll för tillväxt, utveckling och försörjning.

  Investeringen görs i samarbete med flera andra europeiska utvecklingsfinansiärer och sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual.


  Ämnen


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till fattigdomsbekämpning genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb som erbjuder anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet och hälsovård. Klimat och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i energi & klimat, finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård och digitalisering.

  Vi är en del av svenska biståndet och vi mäter och redovisar alla våra resultat. Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Finansdepartementet. Vi finansieras genom återflöden från portföljen och kapitaltillskott från biståndsbudgeten. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.


  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum