Gå direkt till innehåll
Marie Aglert ny investeringschef på Swedfund

Pressmeddelande -

Marie Aglert ny investeringschef på Swedfund

Swedfund, som är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer, får en ny investeringschef i Marie Aglert. Hon kommer närmast från Exportkreditnämnden, EKN, där hon var Director and Head of Large Corporates.

Marie Aglert har en lång karriär på EKN med sin senaste roll som avdelningschef för Stora företag. Marie har lång erfarenhet av internationella affärer och att finansiera projekt på tillväxtmarknader. Hon har även varit styrelseledamot i NIR, Näringslivets Internationella Råd.

- Marie är en senior ledare med lång erfarenhet av internationella affärer och finansiering på utvecklingsmarknader. Det här tillsammans med hennes ledarskap och erfarenhet av att utveckla organisationer blir viktiga i arbetet med att fortsätta växa och utveckla Swedfunds investeringsverksamhet och vårt viktiga uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar, säger Swedfunds vd Maria Håkansson.

- Jag vill bidra genom att stödja investeringsorganisationen, hantera risken, hitta nya hållbara investeringsmöjligheter och utveckla nya samarbeten. Swedfund kommer som utvecklingsfinansiär att spela en nyckelroll för att säkerställa att vi uppfyller hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi behöver ytterligare investeringar i hållbara företag i de fattigaste länderna, inte minst i klimatvänliga lösningar, säger Marie Aglert.

  Marie Aglert tillträder sin tjänst den 1/8-2023

  Ämnen


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

  Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum