Gå direkt till innehåll
Svenskt kapital stödjer mikrofinansinstitut. Bild från veckomöte med låntagargrupp.
Svenskt kapital stödjer mikrofinansinstitut. Bild från veckomöte med låntagargrupp.

Pressmeddelande -

Svenskt kapital stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt på landsbygden i Indien


Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar upp till 25 MUSD i form av ett osäkrat seniort lån till ett av Indiens ledande mikrofinansinstitut - CreditAccess Grameen Ltd. Denna investering möjliggör finansiell inkludering på landsbygden i Indien och bidrar till kvinnors ekonomiska egenmakt.

Indien har drabbats hårt av Covid-19 som har lett till både minskad ekonomisk aktivitet och en ökning av fattigdomen. Pandemin, och speciellt efterföljande nedstängningar i framför allt stadsområden, har haft en negativ inverkan på den indiska mikrofinansieringsmarknaden. Tillgången till långsiktig finansiering är avgörande för att stödja fortsatt utlåning till familjer på landsbygden och för att dessa ska kunna generera inkomst. Detta har ökat betydelsen för institutioner som Swedfund.

- CreditAccess Grameen fokuserar enbart på kvinnor som kunder och adresserar kvinnor med sina erbjudanden på ett sätt som både gynnar och stärker deras ekonomiska egenmakt, roll och möjligheter i samhället. I spåren av pandemin förväntas efterfrågan bli hög på lån som kan generera inkomst, vilket ökar betydelsen av mikrofinansinstitut som CreditAccess Grameen, säger Maria Håkansson, VD för Swedfund.

  Investeringen i CreditAccess Grameen förväntas stödja finansiell inkludering bland kvinnor i Indien på landsbygden, som tidigare inte haft tillgång till inkomstgenererande lån, t.ex. för att starta företag, investera i maskiner, öka produktion eller investera i rörelsekapital. Vid sidan av inkomstgenererande lån tillhandahåller CreditAccess Grameen läs- och skrivkunnighetsutbildning inom ekonomi, vilket förväntas bidra till kvinnors ekonomiska egenmakt och långsiktig inverkan när det gäller möjlighet till att generera inkomst samt jämställdhet.

  Swedfund har genomfört en virtuell due diligence och har som avsikt att bidra till att stärka anställningspraxis inom mikrofinansieringssektorn samt stödja bolagets arbete inom ESG. Credit Access Grameen är Swedfunds andra investering i den indiska mikrofinansieringssektorn och stärker det behov att stödja kvinnliga låntagare på landsbygden som pandemin orsakat.

  CreditAccess Grameen kvalificerar sig som en Swedfund-investering genom 2X Challenge.

  Om CreditAccess Grameen Limited

  CreditAccess Grameen Limited är det största mikrofinansinstitutet i Indien. Det har sitt huvudkontor i Bangalore och fokuserar på att ge mikrolån till kvinnliga kunder, främst på landsbygden i Indien.

  Ämnen

  Kategorier


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi och hälsa ökar, såväl som den finansiella inkluderingen med att nå små och medelstora företag.

  Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för, samt genom återflöden från den egna portföljen.

  www.swedfund.se
  www.edfi.eu

  Presskontakt

  Karin Kronhöffer

  Karin Kronhöffer

  Presskontakt Director Strategy and Communication 072-050 31 91

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum