Gå direkt till innehåll
Prasacs personal besöker låntagare utanför Phnom Penh
Prasacs personal besöker låntagare utanför Phnom Penh

Pressmeddelande -

Swedfund bidrar till ansvarsfull mikrofinansiering i Kambodja

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar i Kambodjas största mikrofinansbolag, Prasac Microfinance Institution Ltd (Prasac), genom ett lån om 15 MUSD. Lånet kommer att användas för vidareutlåning till landets mikro- och SMEs, vilka står för en majoritet av landets arbetstillfällen.

Prasac är Kambodjas största mikrofinansbolag, med 180 filialer över hela landet. Kunderna utgörs främst av mikro-, små och medelstora företag inom detaljhandeln. Bolaget fokuserar verksamheten till landsbygden i syfte att öka finansiell inkludering och bidra till hållbar ekonomisk utveckling. Prasac är SMART certifierade, vilket innebär att de har system som skyddar kunder genom ansvarsfull och transparent prissättning, förebyggande av överskuldsättning och respektfull behandling.

Mikrofinanssektorn i Kambodja har sina rötter i det tidiga 1990-talet. Efter fredsavtalet med Vietnam 1991 bidrog det internationella biståndet med många insatser för att återuppbygga landets finansiella system, och mikrofinansiering utgjorde en viktig komponent. Kambodja har de senaste åren haft en stabil ekonomisk tillväxt, men trots detta lever 20 % av de 16 miljoner invånarna på mindre än 1,5 USD per dag.

En majoritet av jobben skapas av landets många mikro-, små och medelstora företag. Dessa företag kapitaliseras främst av ägarna eller deras familjer. För att ge entreprenörerna möjlighet att istället få finansiering från officiella institutioner behöver fler aktörer komma in på den reglerade marknaden.

Swedfunds lån ingår i ett syndikat med bl.a. de norska och tyska utvecklingsfinansiärerna, Norfund och DEG. Tillsammans har vi möjlighet att påverka möjligheterna för att utveckla Prasac till en kommersiellt licensierad bank, och därmed bidra till att utveckla det finansiella systemet i landet.

”Att investera i Prasac, en ansvarsfull mikrofinansinstitution med fokus på kvinnliga låntagare, ger oss möjlighet att bidra till finansiell inkludering, ökad skattebas och jobbskapande i Kambodja, vilket är avgörande för att minska fattigdomen”, sa Gerth Svensson, VD Swedfund.

Ämnen

Kategorier


Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

Presskontakt

Karin Kronhöffer

Karin Kronhöffer

Presskontakt Director Strategy and Communication 072-050 31 91

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum