Gå direkt till innehåll
Swedfund finansierar studie om alternativa bränslen i Lagos för att minska utsläppen

Pressmeddelande -

Swedfund finansierar studie om alternativa bränslen i Lagos för att minska utsläppen

Swedfunds Projectaccelerator har ingått ett avtal kring en studie om möjligheterna att införa alternativa bränslen för Lagos kollektivtrafiksystem. Syftet är att minska utsläppen, särskilt CO2.

Lagos i Nigeria är en av världens största städer med en befolkning på mer än 20 miljoner människor. Staden har idag ett kollektivtrafiksystem som körs på fossila bränslen, men Lagos delstatsregering har en ambitiös plan för att minska utsläppen i kollektivtrafiken och dess klimatavtryck. Som ett första steg planerar Lagos Metropolitan Area Transport Authority (LAMATA) att utvärdera olika alternativa bränslen för kollektivtrafik och möjligheterna för att alternativa bränslen ska vara en del av stadens kollektivtrafik i framtiden.

LAMATAs plan kan också skapa möjligheter för nya aktörer i Lagos transportsystem, inklusive svenska företag.

– Det här är ett utmärkt exempel på hur vi genom projektacceleratorn kan hjälpa länder och städer att utveckla hållbara lösningar, säger Karin Kronhöffer, strategi- och kommunikationsdirektör på Swedfund.

Swedfund och LAMATA ingick den 15 mars 2023 ett avtal som innebär att Swedfund finansierar studien om alternativa bränslen. Parterna förbereder nu upphandlingen av en konsult för att genomföra studien.

Ämnen


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.euKontakter

Axel Hallgren

Axel Hallgren

Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum