Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Swedfund går in med 5 miljoner euro till små och medelstora företag i Östra Afrika

För att stödja små och medelstora företag i spåren av Covid-19 ökar nu den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund, likviditeten för dessa företag genom ett lån på 5 miljoner euro till Platcorp, en marknadsledande aktör inom finansiering av små och medelstora företag, i Kenya, Uganda och Tanzania.

- Det är angeläget för oss som utvecklingsfinansiär att stärka företagens ekonomiska motståndskraft och skydda arbetstillfällen i utvecklingsländer. Platcorp-gruppen har en bred och effektiv plattform för tillgång till finansiering för små och medelstora företag i Östafrika, vilket gör det möjligt för oss att nå och stödja ännu fler företag, vilket är i linje med vårt uppdrag, säger Maria Håkansson, VD Swedfund.

Platcorp grundades 2003 i Kenya och utökades till Uganda 2004 och Tanzania 2008. Platcorp har en låneportfölj i de tre länderna på 160 miljoner dollar. År 2019 betalade Platcorp ut cirka 826 000 lån till sina kunder. Platcorp är en ledande leverantör av finansiering och utlåning till små och medelstora företag i Östra Afrika. Detta är det andra lånet från Swedfund till Platcorp. Det första lånet utfärdades 2018.

Med stöd från Swedfunds medel för Teknisk Assistans, TA-medel, har Platcorp vidareutvecklat sina hållbarhetsfunktioner, bland annat genom att införa ett koncerngemensamt miljö- och socialt ledningssystem.

Ämnen

Taggar


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Presskontakt

Katinka Wall

Katinka Wall

Presskontakt Press and PR Manager 0735909003

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum