Gå direkt till innehåll
A child in Kenya is reading in the light from off-grid solarenergy. SunFunder borrower [Questworks / M-KOPA], Kenya
A child in Kenya is reading in the light from off-grid solarenergy. SunFunder borrower [Questworks / M-KOPA], Kenya

Pressmeddelande -

​Swedfund gör stor investering i off grid-solenergi

Swedfund, den svenska utvecklingsfinansiären går in med 12 miljoner USD till Solar Energy Transformation Fund. Investeringen kommer att bidra till ökad tillgång till el, liksom ökad produktion av förnybar energi för några av de minst utvecklade länderna i världen, enligt OECD:s DAC-lista. Investeringen är i linje med Swedfunds mål inom Energi & Klimat: att investera i sektorn för off grid-solenergi, särskilt i Afrika söder om Sahara, där mer än hälften av den totala befolkningen saknar tillgång till el.

Investeringen ger Swedfund möjlighet att stödja off grid-solenergiindustrin, i Afrika söder om Sahara samt i Asien genom lån till Solar Energy Transformation Fund, som förvaltas av SunFunder Inc. Swedfunds kapital kommer att användas för att ge lån till företag verksamma inom off grid-solenergiindustrin, främst i Afrika söder om Sahara, och möjliggör stöd för ökad tillgång till el och generering av förnybar energi.

- Det är viktigt för oss att tillhandahålla kapital till en fond med en uttalad strategi att investera under COVID-19-pandemin, när det generella intresset för investeringar i utvecklingsländer väntas minska. Den här investeringen ger oss möjlighet att bidra till ökad tillgång av prisvärd och tillförlitlig el i några av de mest utsatta delarna av världen, nu när det behövs som mest, säger Swedfunds vd Maria Håkansson.

Swedfund kommer också att bidra genom att förbättra processer kring miljö- och sociala frågor samt frågor rörande bolagsstyrning för fonden i deras relation till låntagarna.

SunFunder grundades 2012 och har sedan dess vuxit från en crowdfundingplattform till en ledande aktör för lånefonder, med syfte att finansiera off grid-solenergisektorn, i främst Afrika söder om Sahara. Hittills har SunFunder (genom sina olika finansieringsplattformar) tillhandahållit finansiering till mer än femtio bolag inom sektorn.

Ämnen

Kategorier


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Kontakter

Axel Hallgren

Axel Hallgren

Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum