Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar 10 miljoner USD i ASEAN Frontier Markets Fund (AFMF) för jobbskapande i Kambodja och Laos

Pressmeddelande -

Swedfund investerar 10 miljoner USD i ASEAN Frontier Markets Fund (AFMF) för jobbskapande i Kambodja och Laos

Swedfund investerar 10 miljoner USD i ASEAN Frontier Market Fund (AFMF). Huvudsyftet med investeringen är att stödja små och medelstora företag och bidra till jobbskapande och utveckling, bland annat genom att främja jämställdhet, klimatresiliens, starka ESG-standarder och finansiell inkludering i länderna Kambodja och Laos.

Ett av Swedfunds mål är att investera i de mest utsatta och fattigaste länderna, enligt OECD:s definition. Kambodja och Laos är exempel på länder i Sydostasien som enligt OECD/DAC-listan tillhör kategorin minst utvecklade länder. AFMF tillhandahåller kapital för att stärka och skala upp regionala tillväxtorienterade små och medelstora företag som är nyckelaktörer i den privata sektorn, för att bidra till ekonomisk utveckling.

- Satsningen på AFMF är ett sätt för oss att nå fler små företag som kan investera och skapa jobb som är så viktiga i utvecklingsländer. Det är ett utmanande sammanhang och båda länderna präglas av hög fattigdom och ett stort behov av investeringar för att skapa jobb med anständiga arbetsvillkor, säger Sofia Gedeon, Head of Sustainable Enterprises på Swedfund.

  Före pandemin var Kambodja en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Landet drabbades hårt av pandemin och den ekonomiska tillväxten avstannade, men det finns potential att vända den utvecklingen. Landet har klarat sig bra efter Covid och även om det fortfarande finns utmaningar, inklusive situationen för mänskliga rättigheter, ger den potentiella tillväxten nya möjligheter för fonden och dess företag att ta itu med fattigdom och bidra till rättvis utveckling.

  Under de senaste tjugo åren har Laos gjort stora framsteg i utvecklingen genom att halvera fattigdomen, minska undernäringen och förbättra utbildningen. Den ekonomiska tillväxten har dock avtagit under de senaste två åren och utan förnyade och ansvarsfulla investeringar finns en risk att landet faller tillbaka i utveckling.

  Detta är Swedfunds första investering i en fond med fokus på Kambodja och Laos. AFMF kommer att förvaltas av Emerging Markets Investment Advisers (EMIA), en singaporereglerad fondförvaltare med fokus på Asean-länderna.

  Affären undertecknades den 20 december 2022.

  Ämnen


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till fattigdomsbekämpning genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb som erbjuder anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet och hälsovård. Klimat och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i energi & klimat, finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård och digitalisering.

  Vi är en del av svenska biståndet och vi mäter och redovisar alla våra resultat. Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Finansdepartementet. Vi finansieras genom återflöden från portföljen och kapitaltillskott från biståndsbudgeten. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.


  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum