Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar 10 miljoner USD i fond för klimatinvesteringar och digitalisering

Pressmeddelande -

Swedfund investerar 10 miljoner USD i fond för klimatinvesteringar och digitalisering

Den 12 maj investerade Swedfund 10 miljoner USD i ”E3 Low Carbon Economy Fund I” förvaltad av Nairobi-baserade E3 Capital[1]. Fonden riktar in sig på investeringar inom förnybar energi, klimat och digitalisering i utvecklingsländer söder om Sahara, däribland Kenya, Sydafrika, Ghana och Nigeria.

- Vår investering ger möjlighet för företag i tidiga skeden att växa och utveckla sin verksamhet inom områden som förnybar energi och digitalisering. Digitaliseringen är viktig eftersom den skapar möjligheter för såväl individer som företag och har en positiv inverkan på produktivitet, jobb och tillväxt, säger Swedfunds Gunilla Nilsson.

  Fonden kommer investera inom tre huvudområden:

  • Förnybara energilösningar som inte är kopplade direkt till nätet (så kallade off-grid lösningar). Bland annat omfattar det solenergi till kommersiella och industriella kunder och solenergi-baserade produkter, till exempel lampor och kylar, till mindre företag och hushåll.
  • Digitala produkter och tjänster, däribland energieffektiva datacenter och trådlösa internettjänster.
  • Koldioxidsnåla produkter och tjänster, däribland eldrivna fordon och energieffektivitetslösningar likt smarta elmätare.

  Fonden kommer främst investera mindre belopp (Mellan 500 000 USD och 1 miljon USD) i nya bolag och på så vis bygga upp en diversifierad portfölj med bolag aktiva inom fondens huvudområden. Fondens investeringar förväntas därmed stödja den förnybara energiomställningen och driva på den socioekonomiska utvecklingen i Afrika söder om Sahara genom att främja digitalisering och stärka tillgången till hållbara energibaserade produkter och tjänster samtidigt som ökade utsläpp undviks.


  [1] E3 Capital har anlitats som Investment Advisor till E3 Low Carbon Economy Fund I.

  Ämnen


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

  Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum