Gå direkt till innehåll
Picture of a hydro power plant built by Berkeley Energy, allowing renewable energy to a thousands of people.
Picture of a hydro power plant built by Berkeley Energy, allowing renewable energy to a thousands of people.

Pressmeddelande -

Swedfund investerar 15 miljoner euro för att finansiera förnybar energi i Afrika

Den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund investerar 15 miljoner euro i Africa Renewable Energy Fund II ("AREF II") för att, på ett hållbart och effektivt sätt, finansiera utbyggnaden av förnybar energi i Afrika söder om Sahara. AREF II har ett starkt fokus på de minst utvecklade länderna samt en investeringsstrategi som inkluderar länder som Angola, Kamerun, Kenya, Madagaskar, Malawi och Uganda. Tekniken handlar främst om små och medelstora strömkraftverk, liksom sol-, vind- och batterilagringslösningar.

- Det finns en enorm outnyttjad potential i vattenkraft, i Afrika söder om Sahara. Dels i möjligheten att öka tillgången till tillförlitlig elförsörjning, dels när det kommer till att stödja de afrikanska länderna att nå sina klimatmål, säger Maria Håkansson, VD för Swedfund.

Strömkraftverk bygger på en typ av teknik som använder det naturliga vattenflödet för att generera elektricitet, och som kräver begränsad vattenlagring, jämfört med storskalig vattenkraft som behöver dammar för att lagra vatten. Detta minimerar negativ påverkan på miljö och närliggande samhällen, och ger en kontinuerlig tillförsel av kraft till nätet.

- Vi har ett starkt fokus på att stödja utvecklare av förnybar energi, som Berkeley Energy, som har kompetensen och erfarenheten att strukturera projekt och ta dem från utveckling till drift. Genom att bidra med kapital vid första stängningen av AREF II, särskilt när COVID-19-pandemin har ökat kapitalresningsriskerna för fondförvaltare, hoppas vi kunna mobilisera privat kapital från kommersiella investerare i de efterföljande stängningarna, säger Maria Håkansson VD för Swedfund.

  AREF II är Berkeley Energys andra Afrikafokuserade fond för förnybar energi och har en väl utvecklad piplina av investerbara projekt, Swedfund har också tidigare investerat i Berkeley Energys asiatiska fond REAF II under 2017.

  Ämnen

  Taggar


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi och hälsa ökar, såväl som den finansiella inkluderingen med att nå små och medelstora företag.

  Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för, samt genom återflöden från den egna portföljen.

  www.swedfund.se
  www.edfi.eu

  Presskontakt

  Katinka Wall

  Katinka Wall

  Presskontakt Press and PR Manager 0735909003

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum