Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar 35 miljoner USD i klimatfonden Climate Investor Two

Pressmeddelande -

Swedfund investerar 35 miljoner USD i klimatfonden Climate Investor Two

Swedfund investerade den 25 november 35 miljoner USD i fonden Climate Investor Two. Huvudsyftet med investeringen är att finansiera projekt och verksamheter i utvecklingsländer för klimatanpassning, alltså anpassningar av samhällen till effekter av det förändrade klimatet. Fonden kommer också att bidra till att begränsa klimatförändringarna.

Investeringarna förväntas bidra till åtgärder inom vatten, avfallshantering och havsrelaterade projekt. Ett exempel skulle kunna vara vattenreningsanläggningar som ökar tillgången till rent vatten, lösningar som är viktiga eftersom ökad risk för vattenbrist är en av konsekvenserna av klimatförändringarna.

- Vi anser att det är mycket viktigt med fler hållbara klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Fonden har olika delar med olika risk och avkastningsprofiler, vilket gör att den passar en bred krets av investerare, däribland en relativt stor mängd privata vilket bidrar till att öka mobiliseringen av privat kapital till denna typ av klimatinvesteringar, säger Swedfunds vd Maria Håkansson.

  FN:s miljöorgan UNEP påvisade i sin Adaptation Gap Report att det finns en enorm klyfta mellan faktiska investeringar och behovet, gällande klimatanpassning i fattiga länder. Dagens finansiering behöver öka med 5-10 gånger för att svara mot behoven, signalerar rapporten. Detta var också en stor fråga på COP27-mötet tidigare i år.

  Från svenskt perspektiv är Swedfund en nyckelaktör för att lyckas med investeringar i utvecklingsländerna. Sedan 2014 har Swedfund endast investerat i förnybar energi och 90% av portföljen bedöms vara i linje med Parisavtalet. Sedan 2016 beräknar vi utsläppen av växthusgaser i vår portfölj och vi arbetar som aktieägare, långivare eller fondinvesterare för att stödja utsläppsminskningar i våra portföljbolag. Detta är ytterligare en investering i utvecklingsländerna för att bekämpa klimatförändringarna.

  Nästan 40 procent av Swedfunds portfölj är inriktad på Energi & klimat och bidrog till 10,7 TWh förnybar energiproduktion samt till att 217 000 hushåll elektrifierades.

  Ämnen


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till fattigdomsbekämpning genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb som erbjuder anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet och hälsovård. Klimat och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i energi & klimat, finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård och digitalisering.

  Vi är en del av svenska biståndet och vi mäter och redovisar alla våra resultat. Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Finansdepartementet. Vi finansieras genom återflöden från portföljen och kapitaltillskott från biståndsbudgeten. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.


  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum