Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar 5 miljoner USD i afrikansk hälsofond

Pressmeddelande -

Swedfund investerar 5 miljoner USD i afrikansk hälsofond

Den 24 maj investerade Swedfund 5 miljoner USD i Transform Health Fund (THF) som förvaltas av AfricInvest. Det är en fond som kommer att investera i afrikansk hälso- och sjukvård. Syftet är att skala upp beprövade och innovativa modeller och initiativ som förbättrar tillgången till vård och därigenom ökar kvaliteten och tillgängligheten för hälso- och sjukvård i hela Afrika.

Specifikt kommer Transform Health Fund att prioritera investeringar i Afrika söder om Sahara inom tre kritiska områden som riktar sig till låginkomstpatienter: Omvandling av försörjningskedjan, innovativa vårdmodeller och digital innovation.

- Swedfund arbetar på olika sätt för att hitta affärsmodeller och partners som möjliggör för oss att nå fler som idag inte får vård, givet de stora behov som finns. Detta är en typisk sådan investering. Genom att utveckla sjukvården i utvecklingsländer skapas samtidigt förutsättningar för att medicinsk kompetens bibehålls och utvecklas i länderna och det kan föras vidare till andra sjukvårdsinrättningar, säger Sofia Gedeon, Investment Director på Swedfund.

  Totalt investeras 50 miljoner USD från utvecklingsinstitutioner, kommersiella, offentliga och privata investerare. Förutom Swedfund deltar även Royal Philips, Merck & Co., Inc. (MSD utanför USA och Kanada), U.S. International Development Finance Corporation (DFC), International Finance Corporation (IFC), FSD Africa Investments, Grand Challenges Canada (med finansiering från Global Affairs Canada), U.S. Agency for International Development (USAID), Netri Foundation, Anesvad Foundation, Chemonics International och MCJ Amelior Foundation.

  Transform Health Fund kommer främst att tillhandahålla skuldfinansiering för hälsoföretag med stor inverkan som når samhällen med stora behov. Fonden förväntas stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Afrika, som står inför allvarliga finansierings- och kapacitetsbrister – utmaningar som förvärras av covid-19 och klimatförändringar – samtidigt som man arbetar mot målen för hållbar utveckling (SDG) och Universal Health Coverage (UHC).

  Bakgrund: Finansiering av hälso- och sjukvård i Afrika

  I Afrika söder om Sahara bor 14 procent av världens befolkning, men området har 20 procent av den globala sjukdomsbördan. Och idag når endast 1,6 procent av de årliga investeringarna i världen för hälsosektorn till Afrika.

  Möjligheten: Innovativa lösningar för att stödja afrikansk sjukvård

  AfricInvest, med sina tre decennier av investeringsexpertis, panafrikanskt fotavtryck och nätverk, kommer att tillhandahålla finansiering för att skala upp kritiska innovationer som bidrar till ett mer motståndskraftigt hälsoekosystem.


  Ämnen


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

  Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum