Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar för att driva digitalisering och innovation i Afrika och Syd- och Sydostasien

Pressmeddelande -

Swedfund investerar för att driva digitalisering och innovation i Afrika och Syd- och Sydostasien

Swedfund investerar 32 miljoner USD i Apis Growth Markets Fund III, en fond som vänder sig till låg- och medelinkomsttagare i Afrika, Syd- och Sydostasien.

Investeringen bidrar till ökad digitalisering och innovation samt förbättrad tillgång, kvalitet och överkomlighet när det gäller finansiella tjänster och till skapandet av fler jobb med anständiga villkor.

"Genom denna investering bidrar vi ytterligare till tillväxten av företag med innovativa och digitalt baserade affärsmodeller och skapande av arbetstillfällen, skatteintäkter och god affärspraxis. Det här är vår tredje investering i en Apis-fond sedan 2015, en fondförvaltare med starka finansiella meriter", säger Sofia Gedeon, Investment Director Sustainable Enterprises, Swedfund International.

  Fonden kommer att investera i länder som Egypten, Indien, Indonesien, Kenya, Nigeria och Sydafrika. Genom Apis fondstruktur bidrar investeringen till ökad kapitalmobilisering till dessa tillväxtmarknader och fungerar som en bro för globalt kapital som annars sällan skulle komma åt dem. Detta gör att effekten av investeringen blir större. Apis har en etablerad ESG- (Environment, Social, Governance) och Impact Agenda, vilket gör att investeringen ligger väl i linje med Swedfunds strategi. Genom att ställa tydliga krav och samarbete med fonden kommer satsningen att bidra till utvecklade hållbarhetsaspekter, såsom ökad ekonomisk egenmakt för kvinnor och anständiga jobb.

  Om fonden

  Apis etablerades 2014 som en tillväxtfokuserad fondförvaltare som riktar sig till företag i skärningspunkten mellan finans och teknik i Asien och Afrika. Apis Growth Markets Fund III siktar på en fondstorlek på 500 miljoner USD. Fonden strävar efter att allokera kapital till 10 till 15 investeringar, med en genomsnittlig biljettstorlek på 60-70 miljoner USD (inklusive kapital mobiliserat från en separat fond med ett globalt mandat, inriktad på samma sektorer, som kommer att investera tillsammans med Apis Growth Market Fund III). Apis Growth Market Fund III och den globala fonden väntas tillsammans mobilisera över 800 miljoner USD till investeringar i tillväxtmarknader. Swedfund investerar tillsammans med andra DFI:er som BII, DEG, IFC och OeEB.

  Ämnen

  Kategorier


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

  Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum