Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar för kvinnors hälsa och egenvård i Östafrika

Pressmeddelande -

Swedfund investerar för kvinnors hälsa och egenvård i Östafrika

Statens utvecklingsfinansiär Swedfund investerar i Kasha Global, vars e-handelsplattform erbjuder kvinnor i framför allt Rwanda och Kenya att hitta information om samt köpa preventivmedel, menstruations- och hälsovårdsprodukter såväl online som off-line.

”I Afrika är det mycket vanligt att frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa är tabubelagda och präglas av stigmatisering. Det leder till att kvinnor många gånger inte får tillgång till korrekt information eller har möjlighet att köpa säkra produkter. Vår investering syftar till att stärka SRHR – rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är grundläggande för arbetet med mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Kasha är ett bolag vars affärsidé bygger på att göra det lättare framförallt för kvinnor med låg inkomst att hitta produkter och information utformade för kvinnors hälsa och personliga vård,” säger Maria Håkansson, VD för Swedfund.

Kasha, ett s.k, ”Femtech”[1]- bolag, har en innovativ plattform som stöder både off-line och online-e-handel, vilket gör det möjligt att köpa produkterna digitalt med vilken typ av mobiltelefon som helst, med eller utan internetanslutning. Sortimentet spänner från HIV-tester, mensskydd, preventivmedel och kondomer till hudvårdsprodukter, vilket innebär att kunderna helt konfidentiellt kan handla varor som kan vara svåra att få tag på eller som man inte vill att andra ska känna till att man behöver.

Impactfrågor är integrerade i Kashas affärsmodell och är centrerade kring tre huvudområden: ökad tillgång till hälsovårdsprodukter, information om hälsa, samt sysselsättning och förbättrad försörjning för kvinnor med låg inkomst. 65% av kunderna är kvinnor med låg inkomst i städer och på landsbygden, som ofta har svårt att få tag på information och prisvärda produkter av bra kvalitet, kopplade till kvinnors hälsa. Dessa kunder når man via sina fler än 200 utbildade kvinnliga agenter, som ofta själva kommer från låginkomst-segmentet. Agenterna bistår med information, tar upp beställningar och levererar till slutkonsumenten.

Swedfunds finansiering kommer att möjliggöra Kashas tillväxt i Kenya och Rwanda, förbättra den digitala plattformen samt stötta expansionen till andra afrikanska länder. Swedfund fortsätter att göra investeringar i vårdsektorn, för att stärka jämställdheten och öka tillgången till kvalitativ hälsovård för samtliga befolkningsgrupper. Vi ser också att pandemin lett till ytterligare ökade behov av privatsektorinvesteringar i utvecklingsländer.

______________________________

[1] [1] Femtech (female technology) refers to software, diagnostics, products, and services that use technology to improve women’s health. Femtech involves the use of digital health to motivate patients to access and use applications for managing women’s health issues. https://ww2.frost.com/frost-perspectives/femtechtime-digital-revolution-womens-health-market/

Ämnen

Taggar


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Presskontakt

Katinka Wall

Katinka Wall

Presskontakt Press and PR Manager 0735909003

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum