Skip to main content

​Swedfund investerar i Access Bank för att stötta jordbrukssektorn i Nigeria

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2018 09:43 CET

Copyright: FMO

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar i Access Bank genom ett lån om 10 MUSD. Access Bank är en av de ledande bankerna i Nigeria och lånet kommer att användas till företag verksamma i hela kedjan inom jordbrukssektorn, vilken sysselsätter mer än halva landets arbetskraft.

Nigeria är Afrikas största och viktigaste ekonomi, men landet befinner sig i en känslig återhämtningsfas efter en lågkonjunktur och fallande oljepris. Trots en beräknad tillväxt på 2,5 % 2017 förväntas landet möta svårigheter under kommande år, eftersom man behöver ställa om från en oljeberoende ekonomi. I denna omställning kommer jordbrukssektorn spela en viktig roll då den kvarstår som basen för Nigerias ekonomi. Jordbruk försörjer huvuddelen av befolkningen och sysselsätter mer än 50 % av landets arbetskraft.

Access Bank är en fullservice-bank med 380 filialer över hela Nigeria. Banken är ledande inom hållbarhetsfrågor och har ett starkt jämställdhetsfokus, dels genom sitt ledarskapsprogram för kvinnliga medarbetare, och dels genom att skräddarsy banktjänster för kvinnliga entreprenörer för att minska det finansiella gapet mellan kvinnor och män.

”Vi får genom investeringen i Access Bank möjlighet att stödja den nigerianska jordbrukssektorn. Sektorns betydelse för återhämtningen av en av Afrikas viktigaste ekonomier går inte att underskatta. Den kommer att vara central för jobbskapande och för att diversifiera landets oljeberoende ekonomi. Denna investering ligger väl i linje med vårt utvecklingsmandat”, säger Gerth Svensson, VD för Swedfund.

Swedfunds lån ingår i ett syndikat om 100 MUSD tillsammans med de europeiska utvecklingsfinansiärerna FMO, Proparco, Norfund och Finnfund. 

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se