Skip to main content

Swedfund investerar i hälsovård genom Quadria Capital Fund

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2019 13:22 CEST

Idag byggs 7 av 10 nya sjukhusbäddar i Asien av den privata sektorn. Med en investering på 15 miljoner USD i Quadria Capital Fund II når Sveriges utvecklingsfinansiär, Swedfund, hälsovårdssektorn i Syd- och Sydostasien, genom investeringar på områden som sjukvårdstjänster, läkemedels- och laboratorieföretag i länder som Indien, Indonesien och Filippinerna.

- Det är roligt att kunna stötta en erfaren investeringsförvaltare inom hälsovård i Asien, en region som står för över 60 procent av världens sjukdomsbörda. På det sättet vi kan bidra med tillväxtkapital som gör det möjligt för vårdföretag att minska den bristande tillgången till hälsovård. De här företagen spelar en viktig roll eftersom de skapar arbetstillfällen, förbättrar vårdresultaten och ökar den allmänna tillgången till vård, något som är helt centralt i kampen mot fattigdom, säger Maria Håkansson, CEO på Swedfund.

Både Sydost- och Sydasien är regioner som lider av underinvesteringar inom hälsovård, något som lett till föråldrade, underutvecklade och överbelastade hälsovårdssystem. Det finns därför ett stort behov av privat kapital för att öka effektiviteten inom hälsovården, för att möta behovet av kapital för överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan och för att främja framtida tillväxt i branschen.

För att minska det växande trycket på allmänna medel söker staterna i Asien i allt högre grad den privata sektorns medverkan. Swedfunds finansiering gör det möjligt för Quadria att bygga hälsovårdsföretag i Asien som kommer att överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan och skapa värde som är av godo för hela regionen.

Asien har mindre än 0,5 sjukhusbäddar per 1 000 invånare, jämfört med WHO:s rekommendation på 5 och bara 0,3 läkare per 1 000 invånare, jämfört med 4 i i-länderna.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu