Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar i solenergi

Pressmeddelande -

Swedfund investerar i solenergi

Swedfund investerade den 1 mars, 30 miljoner USD i Mirova Gigaton Fund.Huvudsyftet med att investera i fonden är att nå ut till projekt i utvecklingsländer, med skuldfinansiering genom ett brett utbud av viktiga, kompletterande solenergilösningar utanför det ordinarie nätet, så kallade off-grid-lösningar.

Mirova SunFunder är en ledande impact-investerare som arbetar med lösningar av energitillgång och andra utmaningar kopplade till klimatförändringar på utvecklingsmarknader, främst Afrika, genom att tillhandahålla finansiering av ren energi.

- Solenergilösningar är avgörande för att nå 2030-målet om allmän tillgång till prisvärd, pålitlig och hållbar energi, säger Swedfunds vd Maria Håkansson.

Mirova, dotterbolaget till Natixis Investment Managers arbetar med hållbara investeringar, med stöd av Mirova SunFunder East Africa Ltd som investeringsrådgivare, ett helägt dotterbolag baserat i Nairobi. De lanserade sin blandade finansieringsskuldfond för att påskynda övergången till ren energi i tillväxtländer i främst Afrika och Asien och Stillahavsområdet, men även Latinamerika och Mellanöstern-

Fondens målstorlek är 500 miljoner USD och man förväntar sig att distribuera 1,2 miljarder USD i privat skuld under hela sin livstid, främst till små och medelstora företag (SME) inom solenergisystem, jordbruk, kommersiell och industriell solenergi, solenergi för telekomtorn, mininät och andra sektorer som e-mobilitet, batterilagring, klimatsmarta livsmedelssystem, energieffektivitet och förfinansiering av koldioxidkrediter.

Fonden klassificeras som "artikel 9" inom ramen för den nya europeiska SFDR och syftar till att påverka människors liv genom att kompensera för CO2-utsläpp (SDG-mål 7 och 13), skapa arbetstillfällen (Mål 8), främja jämställdhet (Mål 5) och förbättra energitillgången (Mål 5, 7 och 8). Swedfund är en långvarig partner till Mirova SunFunder. Under 2020 investerade Swedfund 12 miljoner USD i företagets tidigare skuldfond.

Swedfund bidrog efter investeringen också till att utveckla fondens miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsaspekter (ESG) genom vägledning kring implementering av hållbarhetsförbättringar, anställning av en ESG & Impact Manager och genom att ge TA-medel för att bygga ett miljö- och socialt ledningssystem och stärka fondens jämställdhetsarbete.

Fakta om Mirova SunFunder

Mirova SunFunder, som bildades genom Mirovas förvärv av SunFunder i juni 2022, har stängt mer än 230 miljoner USD i skuldfinansiering till 59 sollåntagare på tillväxtmarknader, vilket förbättrar energitillgången för miljontals människor i Afrika söder om Sahara*. Investeringarna har hittills gjorts inom sektorerna för solenergi, mininät, produktiv användning, C&I och telecom ESCO** i Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Mellanöstern.

*Mirova SunFunder från och med december 2022. ** Energisystemföretag

Om Mirova

Mirova är ett förvaltningsbolag dedikerat till hållbara investeringar och ett dotterbolag till Natixis Investment Managers. Mirovas mål att kombinera långsiktigt värdeskapande och hållbar utveckling. Mirovas är pionjärer inom många områden inom hållbar finansiering och strävar efter att fortsätta förnya sig för att kunna erbjuda sina kunder lösningar med hög miljömässig och social påverkan. Mirova har varit verksamt inom infrastruktursektorn för energiomställning i 20 år och har finansierat mer än 330 projekt för totalt över 6,5 GW potentiell produktionskapacitet i Europa och Asien. Företaget bekräftar sin position som en viktig europeisk aktör inom förnybar energi, lagring och koldioxidsnål och har nyligen slutfört 1,6 miljarder euro till sin femte kapitalfond för infrastruktur för energiomställning.

Mirova och dess dotterbolag förvaltar 27,2 miljarder euro och 3,3 miljarder euro för investeringar i infrastruktur för energiomställning per den 31 december 2022. Mirova är ett uppdragsdrivet företag, märkt B Corp*.

*Hänvisningen till en rangordning eller en etikett föregriper inte fondernas eller dess förvaltares framtida resultat

Ämnen


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till fattigdomsbekämpning genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb som erbjuder anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet och hälsovård. Klimat och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

Swedfund investerar i energi & klimat, finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård och digitalisering.

Vi är en del av svenska biståndet och vi mäter och redovisar alla våra resultat. Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Finansdepartementet. Vi finansieras genom återflöden från portföljen och kapitaltillskott från biståndsbudgeten. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.


För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.euKontakter

Axel Hallgren

Axel Hallgren

Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum