Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar i Teyliom Finance för att främja finansiell inkludering i Västafrika

Pressmeddelande -

Swedfund investerar i Teyliom Finance för att främja finansiell inkludering i Västafrika

Swedfund investerar 5 miljoner USD i ett lån till Teyliom Finance, ett dotterbolag till Teyliom Group som är en ledande panafrikansk koncern, verksam inom fem branscher i tolv länder. Investeringen riktas mot Bridge Bank Microfinance för att stärka finansieringen för mikro-, små- och medelstora företag (MSMEs) och förväntas öka den finansiella egenmakten för kvinnor i Elfenbenskusten.

Bridge Bank Microfinance (BBM) främjar finansiell inkludering inom sektorer där tillgången är kritiskt låg. Tillväxten av MSMEs förväntas stödja direkt och indirekt jobbskapande samt inkomstgenererande verksamheter. BBM har också ambitionen att adressera en lucka på marknaden genom att utveckla specifika erbjudanden till kvinnliga entreprenörer och MSME-kunder som leds av kvinnor.

- Detta är den första investeringen i Elfenbenskusten sedan Swedfund öppnade sitt regionala kontor i Abidjan, vårt andra i Afrika. Genom denna investering vill vi ytterligare bidra till finansiering av MSME, vilket i sin tur kan stimulera jobbskapande och kvinnlig delaktighet i ekonomin," säger Kitanha Toure, chef för Swedfunds regionala kontor för Västafrika, Abidjan.

Bridge Microfinance kommer att behålla sitt fokus på ansvarsfull utlåning och kommer att certifiera sin klientskyddspraxis via Client Protection Pathway under låneperioden. Certifieringen omfattar faktorer som prissättning (räntor), dataskydd, transparens i villkor och ansvarsfull skuldsamling.

Swedfund saminvesterar med BluePeak, en privat kreditfond som Swedfund har investerat i sedan 2022. Den samlade investeringen uppgår till 25 miljoner USD.

Om Teyliom Finance

Teyliom Finance, som grundades 2006, är en del av Teyliom International Group som verkar inom olika sektorer i Västafrika. Bridge Bank, Teyliom Finances huvudsakliga dotterbolag, är den tionde största banken i Elfenbenskusten och tillhandahåller banklösningar till över 10 000 företags-, SME- och detaljhandelskunder genom 14 filialer i Elfenbenskusten och en filial i Senegal.

Webbplats: Teyliom Finance

Ämnen

Kategorier


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.euKontakter

Axel Hallgren

Axel Hallgren

Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum