Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar ytterligare 5 miljoner USD i Husk Power Systems för att stödja tillgång till förnybar energi i Nigeria och Indien.

Pressmeddelande -

Swedfund investerar ytterligare 5 miljoner USD i Husk Power Systems för att stödja tillgång till förnybar energi i Nigeria och Indien.

Den 20 oktober investerade Sveriges utvecklingsfinansiär, Swedfund, ytterligare 5 miljoner USD i Husk Power Systems (Husk), ett företag som arbetar för elektrifiering av landsbygden i Afrika och Indien. Swedfunds finansiering kommer att bidra till fortsatt etablering av mikronät i Nigeria och Indien, vilket möjliggör ökad tillgång till ren, prisvärd och pålitlig energi i landsbygds- och semi-urbana och områden.

Husk designar, bygger, äger och driver mikronät i Indien och Nigeria, vilka förser hushåll och små företag med förnybar energi. Den huvudsakliga kraftkällan dagtid utgörs av solceller. Solcellerna kompletteras med en anläggning för förgasning av biomassa, vars överskottsenergi lagras i batterier som förser kunderna med elektricitet nattetid.

- Investeringen i Husk kommer att bidra till expansionen av ny och förbättrad tillgång till energi och möjliggöra för samhällen att övervinna utmaningarna med opålitlig eller icke-existerande elnätsinfrastruktur. Den kommer också att bidra till att minska användningen av diesel, stödja klimatåtgärder samt främja socioekonomisk utveckling och minska fattigdomen på landsbygden, säger Gunilla Nilsson, Investment Director Energy & Climate på Swedfund.

  Enligt International Energy Agency (IEA) saknar cirka 770 miljoner människor världen över tillgång till el, majoriteten av dessa lever i Afrika.

  I Nigeria, där nästan hälften av befolkningen på 210 miljoner saknar tillgång till el, ersätter de flesta solenergibaserade mikronäten dieselgeneratorer. Denna typ av mikronät ses som en kostnadseffektiv teknik som kan stötta den nigerianska regeringens mål om fullständig elektrifiering till 2030. Husk strävar efter att bidra till denna målsättning genom att elektrifiera 500 samhällen till 2026, vilket kommer att gynna över två miljoner människor, inklusive hushåll och mikro-, små- och medelstora företag (MSME). Husk medverkar också till att stärka kvinnors egenmakt genom att bidra till att minska den tid som kvinnor lägger på obetalt hushållsarbete och genom riktade insatser för att stötta kvinnoledda MSMEs.

  Då Indien närmar sig 100 procent elektrifiering via det nationella elnätet, har fokus skiftat från mikronät till att erbjuda el med bättre kvalitet och tillförlitlighet i stater där elförsörjningen fortfarande är opålitlig. Dagliga strömavbrott är alltjämt vanligt, särskilt på landsbygden, där nästan hälften av hushållen påverkas. Husks mikronät möjliggör för sina fler än 10 000 MSME-kunder att få tillgång till ren och prisvärd energi, bidrar till produktivitet och att skapa fler jobb.

  Genom denna tilläggsinvestering fortsätter Swedfund att skapa värde, genom att utveckla nuvarande TA-initiativ inom digitalisering, jämställdhet, mätning och styrning av utvecklingseffekter, samt att stärka ESG-insatser. Ett exempel inom digitaliseringsområdet är den AI-drivna plattformen som möjliggör effektivare hantering av mininätverk på landsbygden som drivs under utmanande väderförhållanden och kostnadsbegränsningar.

  Husk Power Systems grundades 2008 för att tillhandahålla elektricitet via mikronät till hushåll på landsbygden i Indien. Under åren har företaget utökat sina tjänster genom att inkludera kommersiella kunder, institutioner och små fabriker med fokus på ökad kommersiell bärkraft.

  Swedfund investerade ursprungligen i Husk 2017 med en investering på 5 miljoner USD tillsammans med bland andra Engie Rassembleurs d’Energies och FMO. Denna nya finansieringsrunda leds av STOA Infra & Energy, i vilken även International Development Finance Corporation (DFC) och Proparco investerar. Befintliga ägare gör också tilläggsinvesteringar, vid sidan av Swedfund.

  Läs mer här:

  Husk Power Secures $100+ Million in Equity and Debt to Supercharge Growth of Community Solar Minigrids in Rural Sub-Saharan Africa and South Asia - Husk Power Systems

  Ämnen


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

  Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum