Gå direkt till innehåll
Swedfund stärker stödet till afrikanska företag genom investering i African Development Partners III

Pressmeddelande -

Swedfund stärker stödet till afrikanska företag genom investering i African Development Partners III

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund har investerat 15 miljoner dollar i fonden African Development Partners III. Med denna investering ser Swedfund en möjlighet att fortsätta bidra till hållbar utveckling och tillväxt av fler företag i Afrika. Med ett av Afrikas mest erfarna investeringsteam har fondförvaltaren Development Partners International sedan år 2008 framgångsrikt investerat i många afrikanska företag samt skapat betydande samhällsutveckling genom bland annat nya arbetstillfällen och skatteintäkter. Fonden utövar ett aktivt ägarskap med tydligt fokus på ESG-frågor som affärsetik och anti-korruption.

- Det är viktigt för oss att fortsätta stötta ett av Afrikas mest erfarna investeringsteam för att på så sätt bidra till att utveckla den privata sektorn i Afrika genom ökat antal arbetstillfällen i växande företag. Fondens inriktning speglar Swedfunds tre grundpelare samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft och passar därför väl in i vår övergripande strategi och vision säger Maria Håkansson, VD på Swedfund.

Fondförvaltaren Development Partners International har hittills, genom fonderna ADP I och ADP II, investerat i över 20 företag med verksamheter i 29 länder i Afrika. Fondförvaltaren har ett välbeprövat och strukturerat arbetssätt vad gäller hållbarhet och dess portföljbolag. Företagen uppvisar hög tillväxt och återfinns i sektorer såsom försäkring och bank, mat och detaljhandel, utbildning och telekom. Fondförvaltaren har nu haft sin första stängning för sin tredje fond ADP III, i vilken Swedfund investerar 15 miljoner dollar tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer såsom engelska CDC och norska Norfund.

Ämnen

Kategorier


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Presskontakt

Karin Kronhöffer

Karin Kronhöffer

Presskontakt Director Strategy and Communication 072-050 31 91

Relaterat innehåll

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum