Gå direkt till innehåll
Photo Apollo Agriculture
Photo Apollo Agriculture

Pressmeddelande -

Swedfund stödjer småskaligt jordbruk i Kenya

Swedfund har beslutat att stödja agri-fintech-företaget Apollo Agriculture i Kenya genom ett lån på 5 miljoner USD.

Investeringen kommer att hjälpa Apollo att ytterligare utveckla sin verksamhet med att leverera jordbruksprodukter (t.ex. gödsel och frön) till småbrukare, kombinerat med lösningar för distribution, rådgivning, försäkring och finansiering. Detta kommer i sin tur att skapa fler arbetstillfällen, förbättra jordbruksproduktionen och öka användandet av ny teknik inom det småskaliga jordbruket.

- Matsektorn kommer vara en växande sektor för oss framöver. Detta är första gången vi använder en EU-garanti inom Global Gateway-strategin och med denna investering bidrar vi till ökad livsmedelssäkerhet och tillgång till finansiering för småbrukare i Kenya. Genom att stötta en ny och innovativ affärsmodell kan vi främja ett mer effektivt jobbskapande och en moderniserad och mer produktiv jordbrukssektor, säger Maria Håkansson, vd på Swedfund.

- Det här lånet från Swedfund är ett avgörande steg för Apollo Agriculture för att förverkliga vår vision om att förändra småskaligt jordbruk, säger Eli Pollak, vd på Apollo Agriculture och fortsätter:

- Vi är tacksamma för partnerskapet med Swedfund, som kommer att ge oss möjlighet att utöka vår räckvidd och fortsätta göra skillnad i bönders liv.

  Apollos huvudsakliga insatsvaror för jordbruk är majsfrön och gödsel, eftersom majs är en basföda i Kenya och den vanligaste grödan som odlas av småbrukare. Apollo använder ett nätverk av agenter för att inkludera nya bönder och har för närvarande cirka 7 000 försäljningsagenter och över 350 000 bönder som kunder.

  Kenya är mycket sårbart för klimatförändringar och många bönder förlitar sig på regnberoende jordbruk, vilket sätter livsmedelsförsörjningen i fara. Apollos klimatåtgärder för riskminimering, anpassning och motståndskraft (t.ex. genom torktåliga frön, blandad gödsel, försäkring, agronomisk utbildning och certifieringar) spelar en avgörande roll för att främja klimatsmart jordbruk och motståndskraft för småskaliga bönder. Detta kan i sin tur stödja livsmedelssäkerheten och motverka klimatförändringarna.

  Lånet från Swedfund ges tillsammans med en annan Team Europe-partner, ImpactConnect (ett främjandeprogram finansierat av Tysklands Federala Ministerium för Ekonomiskt samarbete och Utveckling (BMZ) och implementerat av DEG – Swedfunds tyska motsvarighet), som också bidrar med 5 miljoner USD. Totalt 10 miljoner USD för att stödja Apollos tillväxt i Kenya. Swedfunds lån stöds till 50% genom en garanti från Europeiska unionen inom ramen för EFSD+ som ett tillskott till investeringsprioriteringen Klimat och Energi inom Global Gateway.

  Om Apollo Agriculture

  Apollo Agriculture är ett agri-fintech-företag som möjliggör för småbrukare i Kenya och Zambia att driva lönsamt och hållbart jordbruk. Genom innovativ användning av teknik, data och en skalbar distributionsmodell erbjuder Apollo bönder en heltäckande lösning som omfattar insatsvaror till jordbruk, rådgivning, försäkring och finansiering.

  Om Global Gateway

  Global Gateway är EU:s investeringsstrategi för partnerländer, som syftar till att mobilisera 300 miljarder euro i investeringar mellan 2021 och 2027 genom en mix av bidrag, koncessionslån och garantier för att minska riskerna för privata sektorns investeringar.

  Ämnen

  Kategorier


  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

  Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

  Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.

  För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.eu  Kontakter

  Axel Hallgren

  Axel Hallgren

  Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

  Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

  Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

  Swedfund
  Drottninggatan 92-94
  Box 3286, 103 65 Stockholm
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum