Gå direkt till innehåll
Tizeta Teshome arbetar som sjuksköterska på en hjärtklinik i Etiopien, ett av Swedfunds portföljbolag.
Tizeta Teshome arbetar som sjuksköterska på en hjärtklinik i Etiopien, ett av Swedfunds portföljbolag.

Pressmeddelande -

​Swedfund stöttar med skyddsutrustning, patientslussar och utbildning i Afrika söder om Sahara

För att minska spridningen av Covid-19 i utvecklingsländer behöver akutberedskapen bli mycket bättre. Baserat på lång erfarenhet av hållbara investeringar i Afrika vänder sig därför Swedfund till de bolag som man investerat i för att på bästa sätt kunna bistå under Corona-pandemin. Flera kliniker och sjukhus har redan fått stöd. Nu går stöd också till en cancerklinik i Ghana samt en vårdinrättning i Liberia. Högst upp i prioriteringen är skyddsmasker, utbildning och möjligheten att separera människor som bär på Covid-19 åtskilda från andra patienter och vårdpersonal.

Swedfund går in och stöttar både Sweden Ghana Medical Centre (SGMC) samt vårdinrättningen Snapper Hill Clinic, i Liberia, med kapacitetshöjande insatser till följd av Coronapandemin med sammanlagt 1,3 miljoner SEK. Snapper Hill Clinic är en vårdinrättning som ligger i centrala Monrovia, huvudstaden i Liberia. Anläggningen ger vård till cirka 30 000 patienter årligen. Sweden Ghana Medical är en cancerklinik i Ghana som fortsätter att behandla cancerpatienter trots utmaningen med Coronapandemin.

- Vi som utvecklingsfinansiär har verktyg som gör det möjlighet att snabbt gå in och stötta upp med det mest akuta hos dessa kliniker och vårdinrättningar så att de kan hantera Covid-19-pandemin på bästa möjliga sätt, vilket känns väldigt viktigt och brådskande, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

Swedfund beviljade i början av april också cirka 1,3 miljoner till Addis Cardiac Hospital i Addis Abeba, Etiopien. Det finansiella stödet gick till inköp av skyddsutrustning till följd av Covid-19 pandemin samt till konstruktion av patientslussar för att separera Coronasmittade patienter från övriga patienter. Addis Cardiac Hospital är det första specialiserade hjärtsjukhuset i Etiopien.

Som utvecklingsfinansiär skapar Swedfund tillsammans med övriga europeiska utvecklingsfinansiärer miljontals jobb i utvecklingsländer. Här pågår ständiga investeringar inom förnybar energi, hälsa och finansiella institutioner som i sin tur genererar arbeten för väldigt många män och kvinnor. I avsaknad av krispaket så är ett jobb nu mer viktigt än någonsin då det ger försörjning.

Ämnen

Taggar


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Presskontakt

Katinka Wall

Katinka Wall

Presskontakt Press and PR Manager 0735909003

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum