Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Swedfund stöttar sjukvårdsaktörer i Nigeria, Madagaskar och Indien med Covid-19 relaterade insatser

Trycket på sjukvården ökar kraftigt i utvecklingsländerna när Covid-19-viruset sprider sig. Baserat på lång erfarenhet av att arbeta med hållbara investeringar i utvecklingsländer, går Swedfund nu in och stöttar olika aktörer inom sjukvårdssektorn i Nigeria, Madagaskar och Indien med sammanlagt 2,2 miljoner SEK. Stödet inkluderar personlig skyddsutrustning, mediciner och transporter.

- För att förhindra spridning av coronaviruset och stödja beredskapen i våra investeringar övervakar vi kontinuerligt hur Swedfund kan hjälpa våra investeringar under pandemin. Fokus är ökad hälsa och säkerhet för vårdpersonal, att hålla potentiellt smittade patienter åtskilda från andra patienter och att förhindra spridning av Corona-viruset, säger Johanna Raynal, chef för ESG & Impact på Swedfund.

Opham är en ledande läkemedelsgrossist på Madagaskar och tillhandahåller specialmedicin och generiska produkter till apotek och sjukhus i hela landet. Express Pharma är en kedja av apotek som levererar säkra läkemedel runt om i Lagos i Nigeria tillsammans med Dr Express kliniker för diagnostiska tjänster. Medica Synergie är en vårdgivare som fokuserar på den östindiska marknaden och behandlar över 485 000 patienter varje år. Idag förvaltar Medica åtta sjukhus och företagets affärsidé är att tillhandahålla prisvärd hälso- och sjukvård av hög kvalitet i fattiga delar av landet.

Ämnen

Taggar


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Presskontakt

Katinka Wall

Katinka Wall

Presskontakt Press and PR Manager 0735909003

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum